Twentekanalen: onderhoud bruggen

Twentekanalen: onderhoud bruggen

Waarom

 • Er zijn 33 bruggen over de Twentekanalen, die door regionaal verkeer intensief gebruikt worden.
 • Deze bruggen hebben elke 7 tot 10 jaar onderhoud nodig, zodat ze ook de komende jaren veilig kunnen worden gebruikt.
 • De komende periode krijgen 16 bruggen een opknapbeurt.
 • In 2019 krijgt ook de Eefdesebrug een wat uitgebreidere onderhoudsbeurt
 • Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming over water en weg.

Hoe

onderhoud aan 16 bruggen in 2018 en 2019

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken voor het wegverkeer. Om veilig te kunnen werken, worden bruggen soms kort of lang gestremd. Ook kunnen de werkzaamheden voor licht- en geluidsoverlast zorgen. Rijkswaterstaat zet zich in om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving goed te informeren.

In 2017 zijn de Ehzerbrug en de Markelosebrug versterkt. We hebben de draagkracht van beide bruggen vergroot. In 2018 en 2019 vindt er nog klein onderhoud aan deze twee bruggen plaats.

Wanneer?

Gereed: najaar 2019
7 juli t/m 23 augustus 2019 (Cottwicherbrug) Halvebaanafsluiting Cottwicherbrug N346 tussen Goor en Delden van 8 juli tot 15 juli eind van de dag;
 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de parallelbrug van de N346.
 • Fietsverkeer wordt omgeleid via de Veldhuisweg (Dorrebrug), langs het kanaal zuidzijde, sluis Delden en de Meenhuisweg.
Volledig stremming voor al het verkeer van 15 juli in de avond t/m 23 augustus:
 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de parallelbrug van de N346.
 • Fietsverkeer wordt omgeleid via de Veldhuisweg (Dorrebrug), langs het kanaal zuidzijde, sluis Delden en de Meenhuisweg.
15 juli t/m 30 augustus 2019 (Lonnekerbrug) Volledige stremming van al het verkeer van de Lonnekerbrug, Auke Vleerstraat in Enschede van 15 juli tot en met 2 augustus.
 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Kanaalstraat en Hendrik ter Kuilestraat.
 • Fietsverkeer houdt via één zijde doorgang over de brug, het kan zijn dat vanwege de werkzaamheden een klein oponthoud ontstaat.

Halvebaanafsluiting vanaf 2 augustus tot en met 30 augustus: het verkeer in noordelijke richting (richting Universiteit Twente) houdt doorgang over de brug. Het verkeer in zuidelijke richting wordt omgeleid via de Kanaalstraat en Hendrik ter Kuilestraat. Fietsverkeer heeft via één zijde van de brug doorgang (opengestelde zijde is afhankelijk van de werkzaamheden).

3e kwartaal 2019 (Almensebrug)

Onderhoud aan de Almensebrug.
Planning wordt nog nader bekend gemaakt.

Bekijk de volledige planning en aanpak

De planning is onder voorbehoud. Deze stemmen we af met wegbeheerders en stakeholders (hierdoor kunnen er wijzigingen in ontstaan). Het onderhoud kan uitlopen door onvoorziene omstandigheden; dit proberen we tot een minimum te beperken.

Overzichtskaart onderhoud bruggen Twentekanalen

Het onderhoud aan de 16 bruggen over de Twentekanalen vinden plaats in 2 fases. Op onderstaande kaart ziet u welke bruggen in onderhoud of in voorbereiding zijn. Ook ziet u waar de bruggen zich bevinden. Voor de werkzaamheden aan de Eefdeseburg verwijzen wij u naar de projectpagina Twentekanalen: onderhoud Eefdesebrug.

Zie ook

Onderliggende pagina's