Twentekanalen: onderhoud bruggen

Twentekanalen: onderhoud bruggen

Waarom

 • Er zijn 33 bruggen over de Twentekanalen, die door regionaal verkeer intensief gebruikt worden.
 • Deze bruggen hebben elke 7 tot 10 jaar onderhoud nodig, zodat ze ook de komende jaren veilig kunnen worden gebruikt.
 • De komende periode krijgen 16 bruggen een opknapbeurt.
 • In 2019 krijgt ook de Eefdesebrug een wat uitgebreidere onderhoudsbeurt
 • Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming over water en weg.

Hoe

onderhoud aan 16 bruggen in 2018 en 2019

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken voor het wegverkeer. Om veilig te kunnen werken, worden bruggen soms kort of lang gestremd. Ook kunnen de werkzaamheden voor licht- en geluidsoverlast zorgen. Rijkswaterstaat zet zich in om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving goed te informeren.

In 2017 zijn de Ehzerbrug en de Markelosebrug versterkt. We hebben de draagkracht van beide bruggen vergroot. In 2018 en 2019 vindt er nog klein onderhoud aan deze twee bruggen plaats.

Wanneer?

Gereed: najaar 2019
November/december 2018
 • De eerder aangekondigde werkzaamheden aan de Almensenbrug (Scheggertsdijk, 7218 Almen), tussen 12 november en 14 december 2018, zijn uitgesteld tot 2019. De data waarop het onderhoud zal plaatsvinden zijn nog niet bekend.

 • Onderhoud Lochemsebrug (Stationsweg, 7241 Lochem. De werkzaamheden duren 7 weken. Van 5 november tot en met 9 november is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers (ook afgestapte fietsers) en voetgangers kunnen over de brug maar moeten rekening houden met 10 minuten wachttijd in verband met werkzaamheden. Van 12 november tot en met 21 december staat er een halvebaan-afzetting op de brug.
Januari 2019
 • Onderhoud Grensbrug (Stokkumerbroekweg, 7475 Markelo). Onderhoud aan de brug duurt 2 weken. Van 21 januari tot en met 31 januari is de brug afgesloten voor al het verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers). 
Februari 2019 - najaar 2019

Vanaf februari 2019 vindt er onderhoud plaats aan onderstaande bruggen. De start hangt af van het vooronderzoek en de omvang van de geplande werkzaamheden:

 • Cottwicherbrug (N346/Rijksweg, 7495 Ambt Delden)
 • Oelerbrug (Haaksbergerstraat, 7554 Hengelo (OV)
 • Lonnekerbrug (Auke Vleerstraat, 7547 Enschede)
 • Hengelerbrug (N346 / N347 / Rondweg, 7471 Goor)
 • Vredesbrug (Entersestraat, 7627 Bornerbroek).

Bekijk de volledige planning en aanpak

De planning is onder voorbehoud. Deze stemmen we af met wegbeheerders en stakeholders (hierdoor kunnen er wijzigingen in ontstaan). Het onderhoud kan uitlopen door onvoorziene omstandigheden; dit proberen we tot een minimum te beperken.

Overzichtskaart onderhoud bruggen Twentekanalen

Het onderhoud aan de 16 bruggen over de Twentekanalen vinden plaats in 2 fases. Op onderstaande kaart ziet u welke bruggen in onderhoud of in voorbereiding zijn. Ook ziet u waar de bruggen zich bevinden. Voor de werkzaamheden aan de Eefdeseburg verwijzen wij u naar de projectpagina Twentekanalen: onderhoud Eefdesebrug.

Overzichtskaart onderhoud bruggen Twentekanalen

Onderliggende pagina's