Twentekanalen: onderhoud bruggen

Twentekanalen: onderhoud bruggen

Waarom

 • Er zijn 33 bruggen over de Twentekanalen, die door regionaal verkeer intensief gebruikt worden.
 • Deze bruggen hebben elke 7 tot 10 jaar onderhoud nodig, zodat ze ook de komende jaren veilig kunnen worden gebruikt.
 • De komende periode krijgen 16 bruggen een opknapbeurt.
 • In 2019 krijgt ook de Eefdesebrug een wat uitgebreidere onderhoudsbeurt
 • Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming over water en weg.

Hoe

onderhoud aan 16 bruggen in 2018 en 2019

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken voor het wegverkeer. Om veilig te kunnen werken, worden bruggen soms kort of lang gestremd. Ook kunnen de werkzaamheden voor licht- en geluidsoverlast zorgen. Rijkswaterstaat zet zich in om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving goed te informeren.

In 2017 zijn de Ehzerbrug en de Markelosebrug versterkt. We hebben de draagkracht van beide bruggen vergroot. In 2018 en 2019 vindt er nog klein onderhoud aan deze twee bruggen plaats.

Wanneer?

Gereed: najaar 2019
2e kwartaal 2019
 • Cottwicherbrug (N346/Rijksweg, 7495 Ambt Delden): geen stremming bekend
 • Cottwicherparallelbrug (N346/Rijksweg, 7495 Ambt Delden): Halvebaanafsluiting van 13 mei tot en met 12 juni. Het verkeer kan om-en-om de brug over. Er worden verkeerslichten geplaatst.
 • Vredesbrug (Entersestraat, 7627 Bornerbroek): 15 tot en met 26 april volledige afsluiting. Omleidingsroute via de A35 Fietsers hebben altijd doorgang via fietspad of rijbaan.
 • Mogezompsebrug (Mogezompseweg Lochem): één weekafsluiting. Datum nog nader te bepalen.
2e/3e kwartaal 2019
 • Oelerbrug (Haaksbergerstraat, 7554 Hengelo OV): geen stremming bekend
 • Lonnekerbrug (Auke Vleerstraat, 7547 Enschede): geen stremming bekend
 • Hengelerbrug (Rondweg N346 / N347, 7471 Goor): geen stremming bekend
Februari 2019 - najaar 2019

Vanaf februari 2019 vindt er onderhoud plaats aan onderstaande bruggen. De start hangt af van het vooronderzoek en de omvang van de geplande werkzaamheden:

 • Cottwicherbrug (N346/Rijksweg, 7495 Ambt Delden)
 • Oelerbrug (Haaksbergerstraat, 7554 Hengelo (OV)
 • Lonnekerbrug (Auke Vleerstraat, 7547 Enschede)
 • Hengelerbrug (N346 / N347 / Rondweg, 7471 Goor)
 • Vredesbrug (Entersestraat, 7627 Bornerbroek).

Bekijk de volledige planning en aanpak

De planning is onder voorbehoud. Deze stemmen we af met wegbeheerders en stakeholders (hierdoor kunnen er wijzigingen in ontstaan). Het onderhoud kan uitlopen door onvoorziene omstandigheden; dit proberen we tot een minimum te beperken.

Overzichtskaart onderhoud bruggen Twentekanalen

Het onderhoud aan de 16 bruggen over de Twentekanalen vinden plaats in 2 fases. Op onderstaande kaart ziet u welke bruggen in onderhoud of in voorbereiding zijn. Ook ziet u waar de bruggen zich bevinden. Voor de werkzaamheden aan de Eefdeseburg verwijzen wij u naar de projectpagina Twentekanalen: onderhoud Eefdesebrug.

Onderliggende pagina's