Twentekanalen: groot onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo

Twentekanalen: groot onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo

Waarom

  • De sluis- en gemaalcomplexen zijn toe aan groot onderhoud.
  • Zo zijn ze klaar voor de komende 20 jaar.
  • Dit betekent minder stremmingen voor de scheepvaart, wat goed is voor de (lokale) economie.
  • Daarnaast zorgt het resultaat voor een vlotte en veilige doorvaart.

Hoe

renovatie, conserveren en deels vervangen van de complexen, aan de binnen- en buitenkant

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tot eind 2018 is het werk in volle gang. Tijdens de werkzaamheden is een tijdelijke stremming voor scheepvaart niet te voorkomen. Voor omwonenden is de (geluids)overlast beperkt. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd die gedurende lange tijd lawaai opleveren. Incidenteel voeren we slijp- en demontage werkzaamheden uit die eventueel voor overlast kunnen zorgen. De wegen die over de sluiscomplexen leiden, worden enkele tijd afgesloten.

Meer over de hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: december 2018

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Vraag en antwoord

Waarom is er onderhoud aan de sluizen- en gemalencomplexen nodig?

Het groot onderhoud aan de sluiscomplexen in Delden en Hengelo is nodig om het functioneren van deze complexen ook in de toekomst te blijven garanderen. Door dit grote onderhoud is er over een lange termijn alleen regulier, dagelijks onderhoud vereist. Dat betekent minder vaarwegstremmingen.

Welke voorzieningen komen er?

Het betreft grootschalig onderhoud, waar geen nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd. Wel worden bestaande onderdelen die niet meer te reviseren zijn, vervangen door nieuwe.

Onderliggende pagina's