Hinder en maatregelen

In april 2018 is er een lange vaarwegstremming bij beide sluiscomplexen. Dit doen we omdat het vaarverkeer van en naar Enschede zo maar 1 keer te maken krijgt met een stremming. Enkele werkzaamheden zorgen voor overlast voor omwonenden.

Hinder voor scheepvaart

In totaal zijn er 30 stremmingsdagen. Rijkswaterstaat heeft de stremmingen al enige jaren van tevoren aangekondigd en met de omliggende bedrijven afgestemd. Deze planning loopt samen met de werkzaamheden van andere projecten.

Er is gekozen om de stremming te laten plaatsvinden van begin april tot begin mei 2018:

  • Sluis Delden: van maandag 9 april 2018 (06.00 uur) tot maandag 7 mei 2018 (06.00 uur).
  • Sluis Hengelo: van donderdag 5 april 2018 (06.00 uur) tot maandag 7 mei 2018 (06.00 uur).

Hinder voor omwonenden

Voor omwonenden is (geluids)overlast beperkt. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd die gedurende lange tijd lawaai opleveren, zoals het slaan van heipalen of het frezen van asfalt. De werkzaamheden die wel lawaai kunnen opleveren zijn bijvoorbeeld slijpwerkzaamheden met slijptollen, demontage van onderdelen met luchtdruksleutels en inhijsen van grote onderdelen met hydraulische kranen. Daarnaast rijden er zeer beperkt meer vrachtwagens door de omgeving, doordat aanvoer via het water niet altijd mogelijk is.

Hinder voor de weggebruiker

Gedurende de werkzaamheden sluiten we de wegen over de sluiscomplexen in Delden en Hengelo af. Dit betekent een afsluiting op de Haarweg (Delden) en Twekkelerweg (Hengelo), ter hoogte van de sluizen. De precieze planning is nog niet bekend. We brengen omwonenden hiervan tijdig op de hoogte.