01 Planning en aanpak

Planning en aanpak

De Nieuwe Sluis in Terneuzen verbetert de doorstroming voor de scheepvaart tussen Nederland, België en Frankrijk. De planning voor dit project vindt u op deze pagina.

Gereed: 2023
2019
 • Aanleg Frontmuur Zuidwest
 • Aanleg kade en afgraven Schependijk
 • Baggerwerkzaamheden West-Buitenhaven en Binnenhaven
 • Verlengen Goessekade
 • Aanleg verschillende wanden voor bouwkuip Nieuwe Sluis
2020
 • Aanleg dienstenhaven
 • Inrichten Schependijk
 • Bouw loods Rijkswaterstaat
2021
 • Start bouw bediengebouw Rijkswaterstaat
 • Verwijderen landtong Zeevaartweg
 • Afsluiten Kapitein Rooiboskanaal
 • Start sloop Middensluis
 • Bouw dienstengebouw
2023 Oplevering Nieuwe Sluis

Deze planning is onder voorbehoud.

Bouw Nieuwe Sluis

De Nieuwe Sluis komt binnen het huidige sluizencomplex in Terneuzen te liggen, tussen de Westsluis en de Oostsluis. De huidige Middensluis verdwijnt in 2021. De Nieuwe Sluis is geschikt voor grote zeeschepen (366 m lang, 49 m breed en 15 m diep).

Aannemer

De opdracht voor de aanleg van de Nieuwe Sluis wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Sassevaart. Sassevaart bestaat uit BAM (de Nederlandse en Belgische zusterondernemingen BAM Infra en BAM Contractors), DEME (DEME Infra Marine Contractors B.V. en Dredging International N.V.) en de Belgische bouwonderneming Algemene Aannemingen Van Laere N.V..

Betrokken partijen

De volgende partijen zijn betrokken: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, gemeente Terneuzen, North Sea Port en het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken met daarin de afdeling Maritieme Toegang.

Onderliggende pagina's