Terneuzen: bouw nieuwe sluis

Terneuzen: bouw nieuwe sluis

Waarom

  • De sluizen bij Terneuzen vormen een knelpunt voor scheepvaart tussen de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen.
  • Een nieuwe sluis zorgt voor betere toegang tot de havens van Gent en Terneuzen.
  • Zo zorgen we voor vlottere doorstroming van scheepvaart tussen Nederland, België en Frankrijk.
  • De Nieuwe Sluis is een economische impuls voor zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio.

Hoe

we bouwen de Nieuwe Sluis tussen de huidige sluizen in
427 m
wordt de lengte van de nieuwe sluis

Heb ik last van de werkzaamheden?

Enige hinder tijdens de bouwwerkzaamheden is onontkoombaar. Door intensieve afstemming met verschillende gebruikers over mogelijke momenten van hinder zal de daadwerkelijk verkeershinder voor zowel weg- als scheepvaartverkeer beperkt blijven. Hindermomenten worden altijd tijdig gecommuniceerd met de gebruiker. Naast verkeershinder kan er in de buurt van het sluizencomplex geluidshinder door bouwactiviteiten mogelijk zijn.

Bereikbaarheid sluizen Terneuzen voor scheepvaart

Om overlast zoveel mogelijk te beperken is de planningstool voor de zeevaart ook opengesteld voor de binnenvaart. Hierdoor is het onder meer ook mogelijk om het reisplan beter af te stemmen. Lees meer over hoe het werkt op de site van VTS-Scheldt.

Wanneer

Gereed: 2022
2022 Oplevering nieuwe sluis

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Vraag en antwoord

Waar komt de Nieuwe Sluis te liggen?

De Nieuwe Sluis komt binnen het huidige sluizencomplex in Terneuzen te liggen, tussen de Westsluis en de Oostsluis. De huidige Middensluis moet gesloopt worden. De Middensluis blijft wel tijdelijk in dienst als spuisluis voor het oppervlaktewater uit het Vlaamse achterland tijdens de bouw. Voor de Nieuwe Sluis moet een aantal bedrijfsgebouwen en woningen op het sluizencomplex wijken.

Voor welke schepen is de Nieuwe Sluis geschikt?

De Nieuwe Sluis is geschikt voor grote zeeschepen (366 m lang, 49 m breed en 15 m diep). De nieuwe sluis wordt een betonnen bak van 427m lang, 55m breed en 16m diep. Dat is bijna het dubbele van de overige sluizen in het sluizencomplex Terneuzen.

Meer vragen en antwoord