Onbedijkte Maas: verwijderen begroeiing uiterwaarden

onderliggende pagina's

Onbedijkte Maas: verwijderen begroeiing uiterwaarden

Waarom

  • Het regent vaker en harder. Hierdoor krijgen rivieren vaker te maken met hoogwater.
  • Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren.
  • Als het water niet goed doorstroomt, stijgt het waterpeil en neemt het risico op overstromingen toe.

Meer over doelen en resultaten van Stroomlijn

Hoe

snoeien van begroeiing in de uiterwaarden van de onbedijkte Maas, tussen Susteren en Mook.

Wanneer

Gereed: Eind 2017

Wat

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Stroomlijn. Door goed te onderzoeken hoe het water bij hoogwater door de uiterwaarden stroomt, bepalen we voor elke uiterwaard welke stroomlijnmaatregelen - ingrepen in de begroeiing - het grootste effect hebben op de waterstand. We houden hierbij rekening met waardevolle planten, bomen en heggen, beschermde dieren en cultuurhistorische elementen in het gebied.

Documenten

Rapport heggen langs de grote rivieren
Heggen vragen om een aparte aanpak, vastgelegd in dit rapport pdf 4 MB / april 2016
Brochure grondeigenaren
Wat betekent onderhoud van begroeiiing voor grondeigenaren? pdf 352 kB / april 2016

onderliggende pagina's