IJssel: verwijderen begroeiing uiterwaarden

onderliggende pagina's

IJssel: verwijderen begroeiing uiterwaarden

Waarom

  • Het regent vaker en harder. Hierdoor krijgen rivieren vaker te maken met hoogwater.
  • Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren.
  • Als het water niet goed doorstroomt, stijgt het waterpeil en neemt het risico op overstromingen toe.

Meer over doelen en resultaten van Stroomlijn

Hoe

In de uiterwaarden verwijderen we begroeiing op plekken waar de rivier bij hoog water het snelst stroomt.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het werk is in uitvoering tot en met eind 2018. De eigenaren en beheerders van de betreffende uiterwaarden informeren we persoonlijk; omwonenden houden we op de hoogte via informatieavonden, nieuwsbrieven, de gemeente en regionale media. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de website Stroomlijn IJssel.

Wanneer

Gereed: eind 2018
Najaar 2015 - 2018 Uitvoering van de maatregelen

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Het verwijderen van de begroeiing start eind november 2015 en duurt tot eind 2018. Courant werkt meerdere keren in alle uiterwaarden langs de IJssel. Dit heeft te maken met de zorgvuldige voorbereiding waarbij we eerst in gesprek gaan met eigenaren en belangenorganisaties. De uitvoering van de werkzaamheden start pas nadat alle partijen akkoord zijn en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd. Het tempo waarop afspraken worden gemaakt verschilt per locatie. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de website Stroomlijn IJssel van Courant.

Vragen?

Voor specifieke vragen of opmerkingen over de werkzaamheden langs de IJssel kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Courant: Rob Korfage, info@courantijssel.nl

Wat

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Stroomlijn. Door goed te onderzoeken hoe het water bij hoogwater door de uiterwaarden stroomt, bepalen we voor elke uiterwaard welke stroomlijnmaatregelen - ingrepen in de begroeiing - het grootste effect hebben op de waterstand. We houden hierbij rekening met waardevolle planten, bomen en heggen, beschermde dieren en cultuurhistorische elementen in het gebied.

Documenten

Rapport heggen langs de grote rivieren
Heggen vragen om een aparte aanpak, vastgelegd in dit rapport pdf 4 MB / april 2016
Brochure grondeigenaren
Wat betekent onderhoud van begroeiiing voor grondeigenaren? pdf 352 kB / april 2016

onderliggende pagina's