Boven-Rijn en Pannerdensch kanaal: verwijderen begroeiing uiterwaarden

onderliggende pagina's

Boven-Rijn Pannerdensch Kanaal: verwijderen begroeiing uiterwaarden

Waarom

  • Het regent vaker en harder. Hierdoor krijgen rivieren vaker te maken met hoogwater.
  • Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren.
  • Als het water niet goed doorstroomt, stijgt het waterpeil en neemt het risico op overstromingen toe.

Meer over doelen en resultaten van Stroomlijn

Hoe

In de uiterwaarden verwijderen we begroeiing op plekken waar de rivier bij hoog water het snelst stroomt.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het werk is in uitvoering tot en met eind 2017. De eigenaren en beheerders van de betreffende uiterwaarden informeren we persoonlijk; omwonenden houden we op de hoogte via informatieavonden, nieuwsbrieven, de gemeente en regionale media. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de website Stroomlijn IJssel.

Wanneer

Gereed: eind 2017

Bekijk de planning

Meer informatie over de werkzaamheden en de planning daarvan, vindt u op de website Uitvoeringstroomlijn.nl.

Wat

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Stroomlijn. Door goed te onderzoeken hoe het water bij hoogwater door de uiterwaarden stroomt, bepalen we voor elke uiterwaard welke stroomlijnmaatregelen - ingrepen in de begroeiing - het grootste effect hebben op de waterstand. We houden hierbij rekening met waardevolle planten, bomen en heggen, beschermde dieren en cultuurhistorische elementen in het gebied.

Documenten

Stroomlijn - Kaart van de rivieren
Kaart met de planning voor de 5 deelgebieden pdf 1 MB / april 2016
Factsheet Stroomlijn
Overzicht van de Stroomlijnmaatregelen pdf 193 kB / april 2016
Rapport heggen langs de grote rivieren
Heggen vragen om een aparte aanpak, vastgelegd in dit rapport pdf 4 MB / april 2016
Brochure grondeigenaren
Wat betekent onderhoud van begroeiiing voor grondeigenaren? pdf 352 kB / april 2016

onderliggende pagina's