Selectieve onttrekking bij zeesluis IJmuiden

Selectieve onttrekking bij zeesluis IJmuiden

Waarom

  • Door de nieuwe zeesluis IJmuiden zal veel meer zout water het Noordzeekanaal instromen.
  • Zout water heeft schadelijke effecten op natuur, landbouw en koel- en/of proceswater.
  • Selectieve onttrekking moet de toename van zout water tegengaan.

Hoe

bouwen van constructie in Binnenspuikanaal waardoor zout water terug naar zee stroomt

Constructie

We bouwen een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex in IJmuiden. Door een opening onderin deze constructie stroomt het zoute water terug naar zee. Het zoete water wordt tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het project is in voorbereiding. De werkzaamheden starten in 2020. Tot die tijd is er geen verkeershinder of overlast voor omwonenden.

Wanneer

Gereed: 2022
2020

Start bouw

2022

Ingebruikname

Deze planning is onder voorbehoud.

Inloopbijeenkomst selectieve onttrekking

Op woensdag 20 maart 2019 houden we een inloopbijeenkomst waar u met projectteamleden in gesprek kunt over de maatregel Selectieve onttrekking en de bijbehorende onderzoeken. Ook heeft u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

DatumWoensdag 20 maart 2019
Locatie19.00 tot 21.00 uur
AdresHotel Augusta, Oranjestraat 98, IJmuiden
Aanmelden?U hoeft zich niet aan te melden, er is een vrije inloop

Indienen zienswijze

In het ontwerpprojectplan Waterwet Selectieve Onttrekking is het besluit opgenomen tot realisatie van de constructie. Het ontwerpprojectplan bevat een beschrijving hoe selectieve onttrekking wordt uitgevoerd, inclusief de voorzieningen om nadelige gevolgen tegen te gaan. U kunt hierop een zienswijze indienen. Hoe u dat doet, leest u op de website Platform Participatie.

Selectieve onttrekking: hoe werkt het?

De nieuwe zeesluis bij IJmuiden wordt de grootste zeesluis ter wereld. Bij iedere schutting stroomt er 10.000 ton zout uit de Noordzee via het kanaal ons land in. Om het water achter de zeesluis zoveel mogelijk zoet te houden en daarmee de bedrijven, mensen en dieren te beschermen, bedachten we een innovatieve en praktische oplossing: selectieve onttrekking. In deze animatie laten we zien hoe selectieve onttrekking in zijn werk gaat.

(Beeldtitel: Selectieve Onttrekking.) VOICE-OVER: De nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Het wordt de grootste zeesluis ter wereld. Hij geeft schepen toegang tot ons land beschermt tegen water, maar brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Zo stroomt er bij iedere schutting 10.000 ton zout uit de Noordzee via de sluis het Noordzeekanaal in. (Een animatie.) Zout water is schadelijk voor landbouw, natuur en mens. Om het Noordzeekanaal zoet te houden voeren we zo veel mogelijk zout water terug naar de zee. Hier is de selectieve onttrekking voor bedacht. Hoe dat werkt? In theorie heel simpel. Zout water is zwaarder dan zoet water. Het dieper gelegen zoute water in het kanaal moet dus terug naar zee en het bovenste zoete water mag blijven. Een omleiding met daarin een betonnen scherm moet daarvoor zorgen. Het houdt het zoete water tegen en het gemaal pompt het zoute water door een gleuf aan de onderkant weg terug de zee in. We noemen dit principe selectieve onttrekking. Het Binnenspuikanaal wordt nu ook gebruikt door schepen om te wachten en om auto's van boord te takelen. Om de selectieve onttrekking te kunnen realiseren moeten we wel eerst deze zaken verplaatsen naar andere plekken in de buurt. In Den Helder is in het verleden het principe van selectieve onttrekking al op kleinere schaal succesvol toegepast. Binnenkort volgt dus IJmuiden. De bouw start in 2020. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's