Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het project proef sedimentsuppletie.

Gereed: eind 2022
24 april tot uiterlijk 31 augustus 2019 Aanbrengen sedimentlaag in de Boven-Rijn
September 2019 tot en met medio 2022 Monitoring sediment
Medio 2022 tot eind 2022

Analyseren van de gegevens

Eind 2022 Oplevering van het rapport

Deze planning is onder voorbehoud.

Zie ook