Boven-Rijn: proef sedimentsuppletie

Boven-Rijn: proef sedimentsuppletie

Waarom

  • De combinatie van te weinig aanvoer van zand en grind en de plaatselijke uitslijting van de rivier (bodemerosie) leidt tot daling van de bodem van de Boven-Rijn.
  • We voeren een proef uit om te onderzoeken of het toevoegen van grind zorgt voor een gelijkmatige rivierbodem, minder erosie en minder daling van de rivierbodem.
  • Ook willen we leren over het toevoegen van grind aan de rivier. Zo houden we rivieren op lange termijn bevaarbaar.

Alle doelen en resultaten

Hoe

toevoegen van 70.000 m3 grind aan de rivier over een lengte van 2 km
monitoring wat er met deze sedimentlaag gebeurt

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is geen hinder voor de scheepvaart of omwonenden.

Wanneer?

Gereed: eind 2022
24 april tot uiterlijk 31 augustus 2019 Aanbrengen sedimentlaag in de Boven-Rijn
September 2019 tot en met medio 2022 Monitoring van wat er met het sediment gebeurt
Medio 2022 tot eind 2022

Analyseren van de gegevens

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's