Planning

Het vernieuwen van veel infrastructuur, terwijl deze volop wordt gebruikt, vraagt om een doordachte aanpak. Rijkswaterstaat spreidt de onderhoudsprojecten bewust uit over een aantal jaren. Samen met andere (vaar)wegbeheerders en in overleg met de omgeving plannen wij alle onderhoudsprojecten in samenhang met elkaar en combineren werkzaamheden zo veel mogelijk.

De meest urgente projecten pakken we als eerste aan, bijvoorbeeld sluizen en bruggen met veel storingen. Ook geven we voorrang aan het goed functioneren van de hoofdtransportas, zoals routes voor de beroepsvaart.De planning ligt niet voor jaren vast. Behalve urgentie en het goed functioneren van de hoofdtransportas zijn ook de complexiteit van de projecten en bijvoorbeeld de beschikbare capaciteit bij Rijkswaterstaat en de markt bepalend voor de planning. Waar nodig, passen we de planning aan.

De reguliere onderhoudsprojecten, zoals asfalteringswerkzaamheden, zijn hier niet opgenomen. Het regulier onderhoud kan doorgaans binnen een of enkele weekenden worden uitgevoerd, waardoor de hinder beperkt blijft.

De onderstaande planning is van mei 2020. Deze wordt elk half jaar geactualiseerd.

Projectoverzicht

Onderstaande kaart geeft een totaaloverzicht van alle werkzaamheden aan bruggen (rood), sluizen (blauw), wegen (groen) en waterwerken (donkerblauw).
Klik op de kaart voor een grotere weergave.

De nummers in de tekst corresponderen met de getallen op de kaart.

Projecten 2020

Renovatie en vervanging

Onderhouden wegdek van 1 beweegbare brug:

 • Postbrug [14]

Voorbereidingen voor het ombouwen naar bediening op afstand bij 2 draaibruggen:

 • Sluiskilbrug [11]
 • Brug Sas van Gent [12]

Werkzaamheden aan waterwerken:

 • Diverse onderhoudsprojecten Oosterscheldekering [24]
 • Vervangen schuiven en renoveren hydraulische cilinders Bathse Spuisluis [25]

Nieuwe Sluis Terneuzen

 • De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen [1]
Klik op de kaart voor een grotere weergave.

De nummers in de tekst corresponderen met de getallen op de kaart.

Planning 2021-2023

Renovatie, vervanging en onderhoud

Vervanging van civiele constructies op 5 sluislocaties:

 • Krammersluizencompex [3]
 • Sluizen Hansweert [4]
 • Bergsediepsluis [5]
 • Grevelingensluis [6]
 • Zandkreeksluis [7]

Start renovatie aan 7 sluizen:

 • Kreekraksluizen [2]
 • Krammersluizencomplex [3]
 • Sluizen Hansweert [4]
 • Bergsediepsluis [5]
 • Grevelingensluis [6]
 • Zandkreeksluis [7]
 • Roompotsluis [8]

Groot onderhoud aan 5 beweegbare bruggen:

 • Sluiskilbrug [11]
 • Brug Sas van Gent [12]
 • Brug Bergsediepsluis [13]
 • Postbrug [14]
 • Vlakebrug [15]

Renovatie 8 vaste bruggen over het Schelde-Rijnkanaal:

 • Bathse bruggen, 2 stuks [17]
 • Kreekrakbruggen, 3 stuks [18]
 • Vossemeersebrug [19]
 • Slaakbrug [20]
 • Tholensebrug [21]

Wegen en rotondes Schouwen-Duiveland:

 • Wij voeren groot onderhoud uit aan diverse wegen op Schouwen-Duiveland. Om de verkeersveiligheid te verbeteren leggen wij in totaal 5 nieuwe rotondes aan [22].

Waterwerken:

 • Vooroeverversterking Oosterschelde en Westerschelde [23]
 • Continu onderhoud aan de Oosterscheldekering [24]
 • Start bouw nieuw doorlaatmiddel Brouwersdam [27]
 • Groot onderhoud aan Brouwerspuisluis [28]
 • Renovatie doorlaatmiddel Katse Heule [26]
 • Baggeren Zandkreekgeul [24]

Nieuwe Sluis Terneuzen

 • Afronden bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen in 2022 [1]
Klik op de kaart voor een grotere weergave.

De nummers in de tekst corresponderen met de getallen op de kaart.

Projecten 2024 en later

Uitloop projecten

 • Kreekraksluizen [2]
 • Krammersluizen [3]
 • Sluizen Hansweert [4]
 • Grevelingensluis [6]
 • Roompotsluis [8]
 • Postbrug [14]
 • Vlakebrug [15]
 • Bathse Brug [17]
 • Kreekrakbrug [18]
 • Vossemeersebrug [19]
 • Slaakbrug [20]
 • Tholense brug [21]

Nieuwe projecten

 • Renovatie van de Krammerbrug [16]
 • Renoveren draaibruggen van Sluiskil [11] en Sas van Gent [12]
 • Renoveren van bewegingswerken en schuifaanslagen van de Oosterscheldekering [24]
 • Bouw nieuw doorlaatmiddel in de Brouwersdam [27]
 • Onderhoud Brouwerspuisluis [28]
Klik op de kaart voor een grotere weergave.

De nummers in de tekst corresponderen met de getallen op de kaart.

Zie ook