Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

Waarom

  • Diverse bruggen, tunnels en wegen in Zeeland stammen uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen, vrachtwagens zijn zwaarder geworden en schepen groter.
  • We renoveren en vervangen daarom tot circa 2030 een groot aantal werken. De bruggen, sluizen, wegen en andere waterwerken worden hierdoor veiliger en duurzamer.
  • Door de renovatie en vervanging zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer en de scheepvaart, ook in de toekomst.

Alle doelen en resultaten

Hoe

renovatie en vervanging van 8 sluizen, 5 beweegbare bruggen, 5 vaste bruggen, 5 waterwerken en diverse wegen

Zeeland: de grootste onderhoudsopgave ooit

Waarom is al het onderhoud aan bruggen, sluizen, wegen en waterwerken nodig? In deze korte film gaan we in op de grootste onderhoudsopgave ooit in Zeeland. Kom meer te weten over waarom al deze werkzaamheden nodig zijn, de aanpak van Rijkswaterstaat en de gevolgen voor de bereikbaarheid voor het weg- en vaarverkeer.

ZeelandÉ Wonen, werken en recre‘ren op de rand van land en water. Met de drukste vaarroutes van Europa. En met een gezonde landbouw, visserij en industrie. In Nederland hebben we ŽŽn van de beste netwerken van wegen, vaarwegen en waterwerken ter wereld. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. Daarom is Rijkswaterstaat Ð ook in Zeeland Ð continue bezig met onderhoud aan bruggen, tunnels, sluizen en andere waterwerken. Veel van deze infrastructuur is al aardig op leeftijd. Om Zeeland ook in te toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar te houden krijgen veel van deze werken de komende jaren een grote onderhoudsbeurt. Sommige bruggen en sluizen moeten gerenoveerd worden, anderen moeten we deels vervangen. Tijdens iedere renovatie of vervanging benutten we meteen de mogelijkheid om onze bruggen, wegen, sluizen en waterwerken slimmer en duurzamer te maken. Zo voorzien we de Krammersluizen, tijdens de renovatie, van een innovatief systeem om zoet en zout water gescheiden te houden. Hiermee besparen we energie en maken een snellere doorvaart mogelijk. De werkzaamheden moeten we zorgvuldig plannen. Dit vraagt om een goede afstemming binnen Rijkswaterstaat, met andere overheden, belangenorganisaties, bedrijven, gebruikers en omwonenden. We wegen telkens af welke werkzaamheden op dat moment de meeste aandacht verdienen. De meest urgente projecten pakken we als eerste aan. Tot aan een renovatie zal de kans op storingen toenemen. Omdat Rijkswaterstaat veiligheid altijd vooropstelt, moeten we soms ook tussentijds onderhoud plegen. In het uiterste geval gaat een brug of sluis dan tijdelijk dicht. Met de vele onderhoudsprojecten die op stapel staan is hinder voor de scheepvaart en het verkeer onvermijdelijk. Rijkswaterstaat doet er alles aan om dit te beperken. Als er afsluitingen nodig zijn, houden we deze zo kort mogelijk. Intussen informeren we u over geplande werkzaamheden, storingen en de actuele verkeerssituatie. Zo kan iedereen goed voorbereid op weg. Wilt u weten wat er de komende jaren in uw omgeving gaat gebeuren? Kijk dan op rws.nl/bereikbaarZeeland. Bent u schipper? Kijk dan op vaarweginformatie.nl voor een overzicht van de actuele werkzaamheden. Meer informatie? Kijk op rws.nl/bereikbaarzeeland

Heb ik last van de werkzaamheden?

Door niet alles tegelijk aan te pakken, voorkomen we onnodige verkeershinder. We plannen ieder onderhoudsproject zorgvuldig en houden wegafsluitingen zo kort mogelijk. Bekijk hieronder of er de komende periode bij u in de buurt werkzaamheden gepland staan.

Hinder voor de scheepvaart

Bekijk de pagina Gepland onderhoud of lees de scheepvaartberichten voor de actuele situatie.

Wanneer

Om de regio bereikbaar te houden, spreidt Rijkswaterstaat de onderhoudsprojecten uit over vele jaren. De planning ligt niet vast; we kijken steeds welke werken op dát moment de meeste aandacht verdienen. Door het slim combineren van werkzaamheden proberen we verkeershinder te beperken.

Onderstaande planning is van april 2019.

Gereed: rond 2030

Bekijk de planning van alle werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud.

Projecten

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt 8 sluiscomplexen, 10 bruggen, diverse wegen en 5 waterwerken.

Bekijk alle projecten

Zie ook