Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal sluizen, bruggen, wegen en waterwerken in de provincie Zeeland. Het is de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis.

Bovendien een programma met een lange adem. Het renoveren en vervangen van de bestaande infrastructuur duurt zeker tot 2030. De totale vervangingswaarde bedraagt vele miljarden euro’s.

Vlotte en veilige doorstroming

Veel sluizen en bruggen in Zeeland stammen uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen. Vrachtwagens zijn een stuk zwaarder geworden en schepen groter. Veel bruggen, tunnels en wegen zijn daarom aan renovatie of vervanging toe. Tijdens de werkzaamheden benutten we meteen de mogelijkheid om onze sluizen en bruggen veiliger en duurzamer te maken. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Ook in de toekomst.

Veel sluizen en bruggen in Zeeland stammen uit de jaren 50, 60, 70 en 80, het (scheepvaart)verkeer is sindsdien enorm toegenomen

Nieuwe installaties

De elektromechanische installaties van veel beweegbare bruggen zijn verouderd. Daarom wordt een groot deel hiervan vervangen. De technische installaties van veel sluizen zijn eveneens aan het einde van hun levensduur. Ook deze worden de komende jaren vervangen of aangepast.

Besturing op afstand

Tegelijk met het vernieuwen van de installaties van de bruggen en sluizen gaan we objecten centraal besturen en vervangen we bestaande ICT-systemen voor bediening, besturing en bewaking. Dat maakt het hele proces effectiever, eenvoudiger en betrouwbaarder.

Door het installeren van gestandaardiseerde ICT-systemen wordt de besturing beter, efficiënter en vooral betrouwbaarder

Veiligheid voorop

Tot aan een renovatie of vervanging houden we alle bruggen en sluizen extra in de gaten. We kijken steeds naar de werkelijke staat van het object en passen onze planning hierop aan. Bij storingen of mankementen ondernemen we direct actie.

Samenwerken voor minder hinder

Met de vele geplande onderhoudsprojecten is hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer onvermijdelijk. Rijkswaterstaat doet er tijdens de uitvoering alles aan om deze hinder te beperken. Als er afsluitingen nodig zijn, dan houden we deze zo kort mogelijk. Bij omvangrijke werkzaamheden zorgen we waar mogelijk voor reisalternatieven. Ook zorgen we voor een goede afstemming met andere (vaar)wegbeheerders, belangenorganisaties, gemeenten, bedrijven en bewoners.

Zie ook