Doelen en resultaten

We renoveren en vervangen een flink aantal sluizen, bruggen, wegen en waterwerken in de provincie Zeeland. Daarmee zorgen we ervoor dat (vaar)weggebruikers ook in de toekomst vlot en veilig op hun bestemming aankomen. Het is de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis.

Veel sluizen en bruggen in Zeeland stammen uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen. Vrachtwagens zijn een stuk zwaarder geworden en schepen groter. Veel bruggen, tunnels en wegen zijn daarom aan renovatie of vervanging toe.

Innovatief en duurzaam

Tijdens de werkzaamheden maken we onze sluizen, bruggen, wegen en waterwerken toekomstbestendiger. We maken bruggen sterker, zodat er zwaardere vrachtauto’s overheen kunnen. We passen de infrastructuur zo mogelijk aan klimaatverandering aan en bouwen bruggen en sluizen energieneutraal en duurzaam. Zo zorgen we ook in de toekomst voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Veel sluizen en bruggen in Zeeland stammen uit de jaren 50, 60, 70 en 80, het (scheepvaart)verkeer is sindsdien enorm toegenomen

Nieuwe installaties

De elektromechanische installaties van veel beweegbare bruggen zijn verouderd. Daarom vervangen we een groot deel hiervan. De technische installaties van veel sluizen zijn ook aan het einde van hun levensduur. Ook deze worden de komende jaren vervangen of aangepast.

Besturing op afstand

Tegelijk met het vernieuwen van de installaties van de bruggen en sluizen gaan we objecten centraal besturen. Ook vervangen we bestaande ICT-systemen voor bediening, besturing en bewaking. Dat maakt het hele proces effectiever, eenvoudiger en betrouwbaarder.

Door het installeren van gestandaardiseerde ICT-systemen wordt de besturing beter, efficiënter en vooral betrouwbaarder

Veiligheid voorop

Tot aan een renovatie of vervanging zal de kans op storingen toenemen. Daarom houden we deze bruggen en sluizen extra in de gaten. Toch kunnen zich onverwachte omstandigheden voordoen die de veiligheid in gevaar brengen. In zo’n geval nemen we direct maatregelen, zoals het uitvoeren van spoedreparaties en/of het deels afsluiten van een brug of sluis.

Samenwerken voor minder hinder

Met de vele geplande onderhoudsprojecten is hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer onvermijdelijk. Rijkswaterstaat doet er tijdens de uitvoering alles aan om deze hinder te beperken. Als er afsluitingen nodig zijn, dan houden we deze zo kort mogelijk.

Bij omvangrijke werkzaamheden zorgen we waar mogelijk voor reisalternatieven. Ook zorgen we voor een goede afstemming met andere (vaar)wegbeheerders, belangenorganisaties, gemeenten, bedrijven en bewoners.

Via onze website, lokale media, social media en ons informatienummer 0800-8002 houden we u op de hoogte. Schippers vinden meer informatie op de website Vaarweginformatie.

Zie ook