Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Waarom

  • Bij hoogwater in de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland.
  • Door de IJssel meer ruimte te geven, houden we het gebied rondom de IJssel ook in de toekomst veilig.
  • Bij de uitvoering werken we aan een mooiere omgeving en nieuwe natuur.

Alle doelen en resultaten

Hoe

7 km
over deze afstand verlagen we de rivierbodem
aanleg extra afvoergeul Reevediep

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden moet u rekening houden met overlast. We doen ons best dit zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door grond binnen het project te hergebruiken. Hierdoor zijn er minder zandtransporten nodig.

Instawalk IJsseldelta

Op 11 november 2017 vond de Instawalk plaats bij de IJsseldelta-Zuid. Beelden van dit evenement rondom hoogwatergeul Reevediep in Kampen zijn samengevoegd in een videoverslag.

(Een vogel zit hoog in een boom. Beeldtitel: #Instawalk RWS. IJsseldelta-Zuid. Grote waterplassen onder een brug. Anita Janssen:)

Wanneer

Gereed: 2018
Zomer 2021 Eindoplevering Reevesluis
Eind 2022 Doorsteken IJsseldijk, Reevediep inzetbaar

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Uiterwaardmaatregelen Beneden-IJssel – maart 2013
Het project in kaart gebracht pdf 3 MB / april 2016
Factsheet Zomerbedverlaging Beneden-IJssel
Overzicht van de maatregelen om de IJssel meer ruimte te geven pdf 1 MB / april 2016
Corporate brochure Ruimte voor de Rivier
Uitleg van het overkoepelende project Ruimte voor de Rivier pdf 6 MB / april 2016

Alle documenten

Vraag en antwoord

Wat is het zomerbed?

Het zomerbed is de oppervlakte die de rivier in de zomermaanden in beslag neemt.

Waarom is zomerbedverlaging nodig?

Rivieren kunnen het water op piekmomenten nu niet goed afvoeren. Op plekken waar de rivier smal is, kan het water daardoor snel tot een gevaarlijke hoogte stijgen. 

Toon alle vragen

Op de hoogte blijven

Bekijk alle nieuwsbrieven van dit project.