Planning

De volledige planning van de renovatie van het kanaal HLD fase 1 vindt u in de onderstaande planning.

Wanneer

Gereed: nog niet bekend
November 2018 – voorjaar 2020

Contractvoorbereiding en aanbesteding planstudie

Voorjaar 2020 – voorjaar 2022

Onderzoek naar de totale hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl, onder andere naar de oevers, de geleidwerken, de meerpalen, de lig- en wachtplaatsen en de bodem

Medio 2022 – medio 2023

Voorbereiding contracten met aannemers voor de uitvoering

Eind 2023

Start realisatie

Deze planning is onder voorbehoud.