Planning

Vanaf 2023 starten we op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl met de realisatie van de renovatie van het kanaal fase 1. De volledige planning van de renovatie vindt u op deze pagina.

Wanneer

Gereed: nog niet bekend
November 2018 – voorjaar 2020

Contractvoorbereiding en aanbesteding planstudie

Najaar 2020 – medio 2022

Onderzoek naar de totale Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, onder andere naar de oevers, de geleidwerken, de meerpalen, de lig- en wachtplaatsen en de bodem

Medio 2022 – medio 2023

Voorbereiding contracten met aannemers voor de uitvoering

Eind 2023

Start realisatie

Deze planning is onder voorbehoud.