Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: renovatie kanaal fase 1

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: renovatie kanaal fase 1

Waarom

  • De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een klasse Va-vaarweg.
  • De technische levensduur van een groot deel van de damwanden en oevers is voorbij. Het onderhoud is uitgesteld, omdat we uitgaan van vervanging binnen een aantal jaren.
  • Een deel van de ligplaatsen, geleidewerken en meerpalen voldoet niet aan de functionaliteit van een hoofdvaarweg.
  • Er is sprake van een ongelijke bodem van het kanaal, waardoor beroepsvaart en recreatievaart minder uitwijk- en passeermogelijkheden hebben.

Meer doelen en resultaten

Hoe

onderzoek naar vervangingsopgaven en optimalisaties om het kanaal technisch en functioneel op orde te brengen
realiseren van natuur- en diervriendelijke oevers

Heb ik last van de werkzaamheden?

Binnen de planstudie doen we diverse onderzoeken (natuur, bodem, et cetera) langs de hoofdvaarweg. In principe leveren deze werkzaamheden geen hinder op voor de omgeving. Mocht er wel hinder worden voorzien, dan wordt dit vroegtijdig met de omgeving gecommuniceerd.

Wanneer

Gereed: nog niet bekend
November 2018 – december 2019

Contractvoorbereiding planstudie

Maart 2020 – december 2021

Onderzoek naar de totale hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl, onder andere naar de oevers, de geleidwerken, de meerpalen, de lig- en wachtplaatsen en de bodem

Januari 2022 – december 2022

Voorbereiding contracten met aannemers voor de uitvoering

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's