Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

We gaan vanaf 2023 op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl van start met de realisatie met de renovatie van het kanaal fase 1. Op deze pagina vindt u alle doelen en resultaten van dit project.

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit 118 km kanaal: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Op delen van de vaarweg voldoen de kanalen niet aan de gestelde eisen voor een hoofdvaarweg. In dit project doen we integraal onderzoek naar de benodigde vervanging en vernieuwing van de oevers, ligplaatsen, geleidewerken en meerpalen en het verdiepen en symmetrisch maken van de vaarweg.

We willen voor de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl een veilige, beschikbare en toekomstbestendige vaarweg voor de scheepvaart realiseren. Het uitgangspunt hierbij is de Richtlijnen Vaarwegen 2017, waarbij wordt aangesloten op de nadere afspraken in de bestuursovereenkomst van 22 november 2018.

Duurzaamheidsambitie en gebiedsgerichte aanpak

Bij het vervangen van de oevers kiest Rijkswaterstaat waar mogelijk voor natuurvriendelijke oevers. Door met een bredere blik en samen met de omgevingspartijen (gemeenten, provincies, bewoners en vaarweggebruikers) te kijken naar de vernieuwings- en renovatieopgave van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl kunnen kansen worden benut om meer maatschappelijke waarden te creëren, de zogenaamde meekoppelkansen.