Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Waarom

  • Door op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bruggen te vervangen en de vaarweg te verbreden en verdiepen, kunnen grote klasse-Va-schepen (110 bij 11,4 m en maximaal 3,5 m diepgang) passeren.
  • Hierdoor kan er meer transport plaatsvinden richting Groningen en Friesland, en tussen Noord-Duitsland en Rotterdam.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verbreden en verdiepen vaarweg
vervangen van 8 bruggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2030
November 2019 - medio 2026Verkenning bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw
Voorjaar 2020 - medio 2026Haalbaarheidsstudie bruggen Kootstertille en Schuilenburg
Zomer 2020 - 2026Vervangen Gerrit Krolbrug
Najaar 2019 - 2026Project Paddepoelsterbrug
November 2018 - einddatum nog niet bekendRenovatie kanaal HLD fase 1

Deze planning is onder voorbehoud.

Bekijk de deelplanningen van de afzonderlijke projecten in de lijst hieronder.

Projecten

Op termijn gaan er meer projecten lopen onder het Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Een toelichting op de huidige en toekomstige projecten is te vinden is op de pagina Doelen en resultaten.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's