Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Het transport over water neemt de komende jaren sterk toe, zowel het vervoerde gewicht als de scheepsgrootte. Daarom passen we de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aan, zodat er een volwaardige vaarweg ontstaat voor grotere schepen (CEMT-klasse Va), zoals schepen met meer lagen containers.

Om dit te realiseren werkt Rijkswaterstaat aan:

  • vervangen van 8 bruggen op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
  • het verdiepen en symmetrisch maken van de vaarweg
  • het aanpassen van de lig- en wachtplaatsen
  • het versterken en vervangen van oevers, geleidewerken en meerpalen
  • het aanleggen van bediening op afstand (industriële automatisering)
  • het verbeteren van de informatievoorziening

Vernieuwing bruggen

De volgende bruggen zijn al vernieuwd:

Brug EibersburenIn 2008
Hoge wegbrug ZuidhornIn 2014
Brug NoordzeeIn 2015
Brug Burgum / Burgumerdaam + bochtafsnijdingIn 2016
Brug DorkwerdIn 2016
Tafelbrug ZuidhornIn 2017
Spoorbrug Zuidhorn (ProRail)In 2017
Brug AduardIn 2019

Projecten Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

In de komende jaren worden de volgende projecten uitgevoerd die vallen onder het Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

5 bruggen in Friesland

In Friesland wordt bekeken hoe de bruggen Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga kunnen worden vervangen door nieuwe. Ook start er een gebiedsgerichte verkenning naar de vervanging van de bruggen Kootstertille en Schuilenburg. De minister heeft tijdens het bestuurlijk overleg met de provincie Friesland in november 2018 de startbeslissing getekend voor de aanpak voor deze 5 bruggen. Naar verwachting zijn alle 5 de bruggen vervangen eind 2026 / 2027.

Paddepoelsterbrug (Groningen)

De Paddepoelsterbrug is in september 2018 aangevaren en sindsdien is deze oeververbinding gestremd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier en de provincie Groningen hebben afgesproken dat de aangevaren Paddepoelsterbrug niet terugkomt, maar dat de verbinding wordt hersteld met een tijdelijke hoge voet-fietsgangersbrug.

Gerrit Krolbrug (Groningen)

De Gerrit Krolbrug uit 1936 heeft het einde van de levensduur bereikt en voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een brug over een hoofdvaarweg, daarom wordt de brug vervangen door een nieuwe brug.

Busbaanbrug (Groningen)

De Busbaanbrug in en van de gemeente Groningen voldoet niet aan de vastgestelde eisen van een hoofdvaarweg. De brug is beweegbaar, maar te laag en de doorvaartbreedte is te smal. Hierdoor moet de brug regelmatig open voor het scheepvaartverkeer en zorgt dit voor verslechtering van de (OV-)bereikbaarheid van de stad en de regio. De gemeente Groningen en Rijkswaterstaat zijn een onderzoek gestart naar een nieuwe multimodale ontsluiting (met gescheiden rijbanen) voor de Oosterhamrikzone.

Bediening op afstand (industriële automatisering)

In 2014 is het beheer en eigendom van de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (HLD) van de provincies Fryslân en Groningen overgegaan naar Rijkswaterstaat. De techniek van de bruggen en sluizen is veelal verouderd of aan het einde van de levensduur. De gehele Industriële Automatisering (IA) moet daarom vervangen worden om centrale bediening op afstand door Rijkswaterstaat mogelijk te maken.

Aanleg industriële automatisering en glasvezel
Om centraal de bruggen en sluiscomplexen van de HLD te kunnen bedienen, vervangt Rijkswaterstaat de industriële automatisering volgens de Landelijke brug- en Sluisstandaard (LBS). Om de bruggen en sluizen op de HLD centraal te kunnen bedienen is een betrouwbare glasvezelring nodig. Dit wordt gedaan door het aanleggen van glasvezel en het plaatsen van netwerkapparatuur.

Stapsgewijs
De aanleg van industriële automatisering wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de bediening stapsgewijs wordt gemoderniseerd en dat de nieuwe systemen eerst uitgebreid getest worden. Het vervangen van de industriële automatisering op de bruggen Spannenburg, Oude Schouw, Uitwellingerga, Schuilenburg, Kootstertille, Paddepoelsterbrug, Gerrit Krolbrug en de Busbaanbrug vindt plaats bij de vervanging van de brug in het betreffende project.

Renovatie kanaal Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit 118 km kanaal: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Op delen van de vaarweg voldoen de kanalen niet aan de gestelde eisen voor een hoofdvaarweg. In dit project wordt er een integraal onderzoek uitgevoerd naar de benodigde vervanging en vernieuwing van de oevers, ligplaatsen, geleidewerken en meerpalen en het verdiepen en symmetrisch maken van de vaarweg.