Pannerdensch Kanaal: waterhuishouding en rivierbeheer

Pannerdensch Kanaal: waterhuishouding en rivierbeheer

Waarom

  • Tot eind 18e eeuw bracht het Pannerdensch Kanaal de waterhuishouding in heel Nederland uit balans.
  • Doordat de kanaalmonding breder werd, kwam steeds meer water in het kanaal terecht, wat de veiligheid van de omgeving ernstig in gevaar bracht.
  • Sindsdien regelt Rijkswaterstaat de waterafvoer bij Pannerden, waar de Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal: 2/3 van het water stroomt naar de Waal en 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal.

Meer over de waterhuishouding en rivierbeheer

Hoe

vaste verdeling van water richting Pannerdensch Kanaal en Waal
2014
we legden een nieuw regelwerk aan, dat bij hoogwater de afvoerverdeling stuurt

Video: Regelwerk Pannerden

Bij het dorp Pannerden splitst de Rijn zich in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Het water stroomt in vaste verhoudingen naar beide aftakkingen. Bekijk in onderstaande video hoe en waarom.

Wanneer

Geschiedenis
Tot eind 18e eeuwHet water in de Nederlandse rivieren is niet goed verdeeld; de monding van het Pannerdensch Kanaal is te breed, waardoor er te veel water in stroomt. Het kanaal is cruciaal voor de verdeling van de waterafvoer in Nederland.
1769Grote dijkdoorbraak bij Huissen
1771Nederland en Pruisen tekenen een verdrag waarin de nu nog geldende waterafvoerverdeling is afgesproken.
1798Om deze waterverdeling te handhaven wordt Rijkswaterstaat opgericht. Vandaag de dag is de afvoerverdeling nog bijna exact hetzelfde: 2/3 van het Rijnwater stroomt naar de Waal, 1/3 gaat naar het Pannerdensch Kanaal
2014Aanleg nieuw regelwerk bij Pannerden

Nieuws

Onderliggende pagina's