Pannerdensch kanaal: verlaging van kribben en oevers

Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en oevers

Waarom

  • Het Pannerdensch Kanaal stroomt niet goed door bij hoogwater. Hierdoor is het rivierengebied gevoelig voor overstromingen.
  • We verlagen kribben en oevers, zodat het water makkelijker weg kan stromen.
  • Zo loopt de waterstand niet onnodig hoog op en wordt het riviergebied veiliger.

Meer doelen en resultaten

Hoe

5 cm
daalt straks de waterstand
kribben en oevers worden verlaagd

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is nog geen concrete hinder bekend. Het is nog onduidelijk of de werkzaamheden op het land of water worden uitgevoerd.

Wanneer

Gereed: 2023
2020 Terinzagelegging ontwerpbesluiten en -vergunningen en mogelijkheid tot indienen van zienswijzen
2021

Terinzagelegging definitieve besluiten en vergunningen en mogelijkheid voor belanghebbenden tot beroep bij de Raad van State

Vanaf 2021

Uitvoering

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's