Pannerdensch kanaal: verlaging van kribben en gestrekte oevers

Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en gestrekte oevers

Waarom

  • Het Pannerdensch Kanaal stroomt niet goed door bij hoogwater. Hierdoor is het rivierengebied gevoelig voor overstromingen.
  • We verlagen kribben en gestrekte oevers, zodat het water makkelijker weg kan stromen.
  • Zo loopt de waterstand niet onnodig hoog op en wordt het riviergebied veiliger.

Meer doelen en resultaten

Hoe

5 cm
daalt straks de waterstand
kribben en gestrekte oevers worden verlaagd

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is nog geen concrete hinder bekend. Het is nog onduidelijk of de werkzaamheden op het land of water worden uitgevoerd.

Wanneer

Gereed: 2023
2020
  • Projectbeslissing
  • Terinzagelegging besluiten en vergunningen en mogelijkheid tot inspraak
2021 Start uitvoering

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's