Pannerdensch Kanaal: kadeverlaging Scherpekamp

Pannerdensch Kanaal: kadeverlaging Scherpekamp

Waarom

  • Om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen en het Pannerdensch Kanaal beter te laten doorstromen, zijn maatregelen genomen.
  • Door de verlaging van kade Scherpekamp kan het water bij hoogwater nu makkelijker door de uiterwaarden stromen.
  • Zo loopt de waterstand niet onnodig hoog op en is het rivierengebied veiliger.

Hoe

10 cm
daalt bij hoogwater de waterstand op het Pannerdensch Kanaal
de dijk is over 700 m lengte met 1 m afgegraven

Animatie kadeverlaging Scherpekamp

Om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen en het Pannerdensch Kanaal beter te laten doorstromen, waren maatregelen nodig. Door het verlagen van de kade Scherpekamp kan bij hoogwater het water makkelijker de uiterwaarden doorstromen. Zo loopt de waterstand niet onnodig hoog op en is het rivierengebied veiliger.

(Beeldtitel: Kadeverlaging Scherpekamp. Een animatie.) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: Om het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen is Rijkswaterstaat het samenwerkings- programma Ruimte voor de Rivier gestart. Hierbinnen neemt Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. (Een groen gebied en een rivier.) Zoals in de Huissensche uiterwaarden. (Beeldtekst: Huidige situatie.) Hier verlagen we de zomerkade Scherpekamp. Dat klinkt misschien gek, maar dat helpt toch tegen hoogwater. (Op de rivier vaart een schip.) Om overstromingen te voorkomen, maken rivieren gebruik van uiterwaarden. (Beeldtekst: Gemiddelde waterstand: 13 meter.) Die vangen tijdelijke hoogwaterpieken op. Dat is nu ook al het geval in de Huissensche Waarden. Door de kade bij Scherpekamp te verlagen, creëren we een situatie waarbij het water beter door de uiterwaarden stroomt bij extreem hoogwater. Bij normale omstandigheden blijft het water op dezelfde plek instromen als dat nu al het geval is. Zijn de omstandigheden extreem? Dan loopt het water op de nieuwe plek makkelijker de uiterwaarden in en stroomt de Nederrijn beter door. (Beeldtekst: Extreme waterstand: 14,5 meter. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op ruimtevoorderivier.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN EBT DAN WEG

Wanneer

Gereed: juli 2018 (project afgerond)

Bekijk de planning

Vraag en antwoord

Wat houdt het project Huissensche Waarden in?

Door het verlagen van de kade Scherpekamp krijgt de Rijn bij hoogwater meer ruimte. Omdat de kade met ongeveer een meter is verlaagd, kan bij hoogwater het water makkelijker instromen bij de uiterwaarden. Dat komt omdat het dan op een logischere plek instroomt. Daardoor loopt de waterstand niet onnodig hoog op voordat het de uiterwaarden in kan stromen. Dat zorgt er voor dat de uiterwaarde niet vaker, maar wel makkelijker kan vollopen als het nodig is. Door deze verlaging blijft er een tuimeldijkje van circa 30 cm over naast de weg, de Scherpekamp. De overstromingskans van de weg blijft na het uitvoeren van de maatregel op het huidige niveau. We hebben de zomerdijk van gemiddeld 15,50 m NAP naar ongeveer 14,50 m NAP vergraaft.

Hoe kan het dat een kadeverlaging bijdraagt aan hoogwaterveiligheid?

Een rivier is in feite een grote goot waar water doorheen stroomt. Alle obstakels in die goot houden min of meer water tegen, wat leidt tot een verhoogde waterstand. Dus hoe minder obstakels hoe beter. In het geval van Huissen kan de uiterwaarde over een lengte van circa 10 km heel wat water afvoeren. De uiterwaarde zelf wordt beschermd door lage kades zodat in de zomer landbouw mogelijk is. Door verlaging van deze kade kan het water makkelijker in de uiterwaarde stromen en dus meer water afvoeren.

Volgen op social media

Onderliggende pagina's