Planning en aanpak

Planning en aanpak

Rijkswaterstaat legt over de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl een tijdelijke hoge fiets-voetgangersbrug aan, verwijdert de oude brugdelen van de Paddepoelsterbrug en verbreedt het kanaal over 400 m. Bekijk hier de planning.

Gereed: medio 2021
November 2019

Plan van aanpak voor de verkenning wordt in het bestuurlijk overleg MIRT vastgesteld.

Januari 2020

Oude brugdelen van de Paddepoelsterbrug zijn verwijderd.

Medio 2021
  • Tijdelijke hoge fiets-voetgangersbrug en verbreding van het kanaal zijn gerealiseerd.
  • Verkenning is afgerond en het bestuurlijk voorkeursalternatief wordt uitgewerkt.
November 2021

De minister neemt een besluit over de Paddepoelsterbrug.

Januari 2022

Het plan voor de Paddepoelsterbrug wordt uitgewerkt (MIRT-planuitwerkingsfase).

Januari 2024

MIRT-planuitwerkingsfase Paddepoelsterbrug is afgerond.

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak werkzaamheden Paddepoelsterbrug

In 2019 is gestart met:

  • het verwijderen van de oude brugdelen Paddepoelsterbrug
  • het realiseren van een tijdelijke hoge voetgangers- en fietsbrug op 9 m boven NAP
  • het verbreden van het kanaal over 400 m
Deze maatregelen zijn medio 2021 afgerond.

Van oplossingen naar realisatie

Voor wat betreft de structurele oplossing wordt er een verkenning gedaan, een zogenaamde MIRT-verkenning, om te zoeken naar de meest wenselijke oplossing. Met de provincie Groningen, de gemeente Groningen, gemeente Westerkwartier en gemeente Het Hogeland is afgesproken om in het bestuurlijk overleg MIRT van 2019 een plan van aanpak voor de MIRT-verkenning vast te stellen. In 2020 wordt de verkenning gestart en naar een nieuw bestuurlijk voorkeursalternatief toegewerkt.