Planning en aanpak

Planning en aanpak

Rijkswaterstaat legt over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl een tijdelijke vaste hoge fiets-/voetgangersbrug aan (doorvaarthoogte 9,10 m) en verwijdert de oude brugdelen van de Paddepoelsterbrug.

Gereed: 2025
April/mei 2020

Oude brugdelen van de Paddepoelsterbrug in het water zijn verwijderd

In de zomer 2020

Minister neemt besluit of er wel of niet een definitieve brug gebouwd wordt

Medio 2021 Tijdelijke hoge fiets-voetgangersbrug en verbreding van het kanaal zijn gerealiseerd
Najaar 2021

MIRT-verkenning afgerond en besluit over bestuurlijk voorkeursalternatief

Voor de zomer 2022

De minister neemt een besluit over de Paddepoelsterbrug (Realisatiebesluit) en de verbreding van het kanaal

2022/2023 Voorbereiding realisatie definitieve brug en verbreding
2023/2025 Realisatie Paddepoelsterbrug en verbreding

Deze planning is onder voorbehoud.

MIRT-verkenning Paddepoelsterbrug

Voor wat betreft de structurele oplossing wordt er een MIRT-verkenning gedaan om te zoeken naar de meest wenselijke oplossing. In het bestuurlijk overleg MIRT van november 2019 is een plan van aanpak hiervoor vastgesteld. In 2020 wordt de verkenning gestart en naar een nieuw bestuurlijk voorkeursalternatief toegewerkt. Onderdeel van deze verkenning en daarmee planstudie is ook het verbreden van het kanaal over een lengte van 400 m.