Programma hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl: Paddepoelsterbrug

Programma Hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl: Paddepoelsterbrug

Waarom

  • Op 26 september 2018 werd de Paddepoelsterbrug aangevaren door een binnenvaartschip en is sindsdien gestremd.
  • De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de brug niet terug te plaatsen, omdat het risico op nog een aanvaring te hoog is.
  • Het project is onderdeel van het Programma Lemmer – Delfzijl.

Bekijk de doelen en resultaten

Hoe

aanleg tijdelijke hoge fiets-voetgangersbrug en verwijderen van de oude brugdelen Paddepoelsterbrug
verbreden van het kanaal over 400 m

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op 26 september 2018 is de Paddepoelsterbrug aangevaren door een binnenvaartschip. Bij de Paddepoelsterbrug worden via borden omleidingsroutes aangegeven over de nabijgelegen brug Dorkwerd en de Walfridusbrug. Wandelaars van het Pieterpad kunnen op de website van het Pieterpad terecht voor omleidingsroutes. Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Gereed: medio 2021
November 2019

Plan van aanpak voor de verkenning wordt in het bestuurlijk overleg MIRT vastgesteld.

Januari 2020

Oude brugdelen van de Paddepoelsterbrug zijn verwijderd.

Medio 2021
  • Tijdelijke hoge fiets-voetgangersbrug en verbreding van het kanaal zijn gerealiseerd.
  • Verkenning is afgerond en het bestuurlijk voorkeursalternatief wordt uitgewerkt.

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's