Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Op 26 september 2018 is de Paddepoelsterbrug van zijn brughoofd afgestoten door een aanvaring met een binnenvaartschip. Daarnaast voldeed de Paddepoelsterbrug niet aan de eisen die gesteld worden aan een brug over een hoofdvaarweg.

In dat kader moest de brug worden vervangen of verwijderd en de vaarweg worden verruimd. Daarnaast voldoet het kanaal bij de Paddepoelsterbrug niet aan de gestelde diepte- en symmetrie-eis.

Herstellen van de verbinding

Na overleg met de gemeenten Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland en de provincie Groningen is besloten om in plaats van het terugplaatsen van de huidige Paddepoelsterbrug de verbinding te herstellen met een tijdelijke hoge fiets-en voetgangersbrug. Daarnaast is besloten te investeren in maatregelen om het risico voor de scheepvaart van de situatie ter hoogte van de oude Paddepoelsterbrug in het Van Starkenborghkanaal te verlagen.