Oude Maas: versterking bodem en taluds ten noorden van Spijkenisserbrug

Oude Maas: versterking bodem en taluds ten noorden van Spijkenisserbrug

Waarom

  • De rivierbodem is uitgesleten door stroming en getijde.
  • Om erosie in de toekomst tegen te gaan, verstevigen we de bodem.
  • Ook versterken we het laatste stukje dijk in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verstevigen van taluds en bodem versterken met zand, grote zinkstukken en stortsteen

Heb ik last van de werkzaamheden?

We proberen de hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Er zal altijd één onderdoorgang van de Spijkenisserbrug vrij blijven.

Wanneer

Gereed: maart 2019
September 2018 - december 2018 Versterking bodem
December 2018 - maart 2019 Versterking taluds
Maart 2019 Project gereed

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws