Planning en aanpak

Planning en aanpak

We doen een proef met socialmediaberichten bij de Spijkenisserbrug om te testen of we doelgroepen gericht kunnen bereiken bij onverwachte uitval van de brug. Bekijk hier de planning en aanpak van dit project.

Wanneer

Klaar: 26 april 2020
26 april 2020

Einde proef socialmediaberichten

10 februari 2020

Start proef socialmediaberichten

Aanpak proef socialmediaberichten Spijkenisserbrug

De proef richt zich op jongeren, scholieren in het bijzonder, die (normaal gesproken) over de Spijkenisserbrug fietsen. Het gaat om jongeren uit Hoogvliet en Spijkenisse en jongeren die zich op of in de buurt van de Spijkenisserbrug bevinden of daar recent zijn geweest. Zij kunnen berichten voorbij zien komen op de socialmediakanalen Facebook, Instagram, Snapchat en YouTube. Dit bericht verwijst door naar een webpagina met informatie over alternatieven. Het bijzondere aan de proef is dat aanmelden niet nodig is, maar dat de informatie 'vanzelf' naar de doelgroep toe komt via socialmediakanalen die jongeren vaak gebruiken. Ook als de brug weer beschikbaar is, wordt dit gecommuniceerd. De berichten veroorzaken geen geluid of trilling om afleiding tijdens het fietsen te voorkomen.

Testweken proef Spijkenisserbrug

Omdat storingen zich niet laten voorspellen, zijn er ook een aantal testweken. In zo’n testweek kan de doelgroep berichten voorbij zien komen op de socialmediakanalen. De 1e testweek was van 2-8 maart 2020. Daarna volgen er tot het einde van de proef nog maximaal 2 testweken, waarvan de eerste loopt van 13 tot 19 april.

Privacybescherming

De proef wordt uitgevoerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Deze planning kan nog veranderen.