Doelen en resultaten

Als de Spijkenisserbrug gestremd is door gepland onderhoud, een storing of een opening, hebben vooral fietsers en voetgangers weinig andere reismogelijkheden. Daarom testen we de inzet van een pont bij de Spijkenisserbrug. Zo onderzoeken we of we de bereikbaarheid van de regio Voorne-Putten en de haven van Rotterdam kunnen verbeteren.

Met de proef willen we onder andere testen of de opstap- en afstapplaatsen voor de pont slim zijn gekozen, of capaciteit van de ponten voldoende is, de bewegwijzering logisch en de communicatie tijdig is. Maar ook is het doel om goed in kaart te brengen hoe gebruikers het gebruik van de pont in brede zin beleven en ervaren (wat vinden zij van het initiatief en hoe effectief is de maatregel?). Hiervoor zetten we onder meer waarnemers in, waarvan een deel ter plekke reizigers vraagt naar hun ervaringen. Ook worden er camera’s ingezet, zodat over een langere tijd op dezelfde wijze data (zoals aan- en afvoerstromen en wachttijden) verzameld worden in een groot gebied. Deze gegevens gebruiken we voor de evaluatie van de proef. De camera’s en het verzamelen van data voldoen aan de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Betrouwbare informatie weggebruikers Spijkenisserbrug

Naast de proef met een pont lopen er parallel 2 andere proeven, die gericht zijn op het bevorderen van actuele en betrouwbare informatie aan weggebruikers op Voorne-Putten: de brugopeningsvoorspeller voor Botlekbrug en Spijkenisserbrug en een proef met social media voor de Spijkenisserbrug.