Oosterschelde: renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering

Oosterschelde: renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering

Waarom

  • Bij dreigend hoogwater is de Oosterscheldekering een belangrijke stormvloedkering.
  • Na ingebruikname van de kering in 1986 is uitsluitend regulier onderhoud aan de 124 bewegingswerken (de cilinders waarmee de schuiven worden bewogen) uitgevoerd.
  • Om de stormvloedkering goed te laten werken, is regelmatig onderhoud nodig.

Hoe

renovatie in verschillende fases van 6 bewegingswerken

Heb ik last van de werkzaamheden?

Afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode ondervindt het wegverkeer mogelijk grote hinder door een wegafsluiting van de kering bij de hijswerkzaamheden, het verticaal transporteren en het terugplaatsen van de bewegingswerken. Bij het renoveren van de hydraulische installaties zult u geen hinder ondervinden.

Wannneer

Gereed: tweede kwartaal 2025

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.