Planning en aanpak

Rijkswaterstaat onderhoudt diverse aanlegvoorzieningen bij de Oosterscheldekering, de Veersedam en de Brouwersdam. Op deze pagina vindt u de volledige planning en aanpak van dit project.

Wanneer

Gereed: 4e kwartaal 2022
2e kwartaal 2020

Onderhoud ankerpunten/haalkommen fase 1

3e kwartaal 2020

Start uitvoering overige onderhoudswerkzaamheden, zoals aan de aanleginrichtingen, loswallen en stroomgeleidingsschermen

4e kwartaal 2022

Werk gereed

Aanpak

We voeren dit onderhoud uit, omdat we er voor willen zorgen dat de kering en alle aanlegvoorzieningen voldoen aan de huidige (veiligheids-)eisen en normen die gesteld worden aan het functioneren ervan.

Renoveren of vervangen loswallen

Een loswal is een wal waaraan schepen kunnen liggen om te lossen en te laden. Nabij de Oosterscheldekering zijn er loswallen die het einde van de verwachte levensduur bijna hebben bereikt. Na inspecties moet blijken of ze vervangen en/of gerenoveerd dienen te worden.

Aanleginrichtingen vervangen, renoveren of verwijderen

Verschillende aanleginrichtingen zoals (drijvende) aanlegsteigers, walverbindingen, loopbruggen, pontons en meerpalen verkeren in slechte staat en voldoen niet aan de huidige normen. De meeste aanleginrichtingen zullen vervangen en/of gerenoveerd worden, enkele zullen definitief verwijderd worden.

Steunpunten verkeerskoker renoveren

De steunpunten waar de verkeerskoker (de opleggingen) op rust, worden gerenoveerd. Een verkeerskoker is een betonnen 'koker' onder de rijbaan door, over de kering, waar onder andere de hydraulische installaties voor de schuifbediening staan. De zij-opleggingen van de betonnen bovenbalken (waterkerend constructiedeel van de kering) zullen ook gepland onderhoud ondergaan.

Vernieuwen haalkommen en ankerpunten

De haalkommen en ankerpunten zijn voorzieningen op de pijlers van de Oosterscheldekering waaraan een schip vastgemaakt kan worden. Deze voorzieningen zijn verouderd en moeten voor calamiteiten, maar ook voor toekomstige renovaties aan de kering veilig gebruikt kunnen worden.

Damwanden Brouwerssluis vervangen

De damwanden van de Brouwerssluis (aan de zijde van het Grevelingenmeer) die de functie van stroomgeleiding vervullen, hebben het einde van hun levensduur bereikt en zullen vervangen worden.