Oosterschelde: onderhoud aan civiele werken Oosterscheldekering

Oosterschelde: onderhoud aan civiele werken Oosterscheldekering

Waarom

  • Er is onderhoud nodig aan onder andere de aanlegvoorzieningen van de Oosterscheldekering, de Veersedam en de Brouwersdam.
  • Zo zorgen we ervoor dat de kering en alle aanlegvoorzieningen voldoen aan de huidige (veiligheids-)eisen en normen die gesteld worden aan het functioneren ervan.

Hoe

onderhouden aanleginrichtingen, loswallen, opleggingen, ankerpunten/haalkommen en stroomgeleidingsschermen Brouwerssluis

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering van het onderhoud is er hinder voor de beroeps- en recreatievaart. De onderhoudswerkzaamheden aan de opleggingen van de verkeerskoker en bovenbalken van de Oosterscheldekering leveren geen hinder op voor het scheepvaart- en wegverkeer.

Meer hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 4e kwartaal 2022
4e kwartaal 2021

Start uitvoering overige onderhoudswerkzaamheden, zoals aan de aanleginrichtingen, loswallen en stroomgeleidingsschermen

4e kwartaal 2022

Werk gereed

Bekijk de volledige planning

Onderliggende pagina's