Oosterschelde: onderhoud aan civiele werken Oosterscheldekering

Oosterschelde: onderhoud aan civiele werken Oosterscheldekering

Waarom

  • Er is onderhoud nodig aan diverse aanlegvoorzieningen van de Oosterscheldekering, de Veersedam en de Brouwersdam.
  • Zo zorgen we ervoor dat de kering en alle aanlegvoorzieningen voldoen aan de huidige (veiligheids-)eisen en normen die gesteld worden aan het functioneren ervan.

Hoe

onderhouden aanleginrichtingen, loswallen, opleggingen, ankerpunten/haalkommen en stroomgeleidingsschermen Brouwerssluis

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering van het onderhoud is er hinder voor de beroeps- en recreatievaart. De onderhoudswerkzaamheden aan de opleggingen van de verkeerskoker en bovenbalken van de Oosterscheldekering leveren geen hinder op voor het scheepvaart- en wegverkeer.

Meer hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2e kwartaal 2023
2e - 4e kwartaal 2021

Werk aan ankerpunten/haalkolommen

1e kwartaal 2022

Start uitvoering overige onderhoudswerkzaamheden, zoals aan de opleggingen, aanleginrichtingen, loswallen en stroomgeleidingsschermen

2e kwartaal 2023

Totaalwerk gereed

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's