Hinder en maatregelen

Rijkswaterstaat onderhoudt diverse aanlegvoorzieningen bij de Oosterscheldekering, de Veersedam en de Brouwersdam. Op deze pagina leest u meer over de hinder en maatregelen bij dit project.

Tijdens de uitvoering van het onderhoud is er hinder voor de beroeps- en recreatievaart: er zijn minder aanleg-/wachtsteigers en afmeerplekken beschikbaar. Bovendien geldt er een beperking van de vaarbreedte en -snelheid bij de Brouwerssluis. Dit zal middels een bericht aan de scheepvaart bekend worden gemaakt. Ook kunnen de schepen hinder ervaren door een verminderd aantal beschikbare loswallen om te kunnen lossen en te laden.

De onderhoudswerkzaamheden aan de opleggingen van de verkeerskoker en bovenbalken van de Oosterscheldekering leveren geen hinder op voor het scheepvaart- en wegverkeer.