Oosterschelde: modernisering beveiliging Oosterscheldekering

Oosterschelde: modernisering beveiliging Oosterscheldekering

Waarom

  • Bij dreigend hoogwater is de Oosterscheldekering een belangrijke stormvloedkering.
  • De beveiliging op en rondom de Oosterscheldekering voldoet niet meer aan de eisen van nu.
  • Daarom nemen we beveiligingsmaatregelen, zodat het beveiligingsniveau van de Oosterscheldekering weer voldoet aan de geldende kaders binnen Rijkswaterstaat.

Meer doelen en resultaten

Hoe

vervangen en integreren verschillende beveiligingssystemen op en rondom de kering, verbouwen portiersloge en vervangen reling gehele Noordzeezijde kering

Heb ik last van de werkzaamheden?

Rijkswaterstaat doet er tijdens de uitvoering alles aan om de hinder te beperken. Het fiets- en lokaal verkeer op de werkweg van de Oosterscheldekering ondervinden af en toe hinder door een versmalde rijstrook. Er rijden vrachtwagens van en naar het werkterrein en het kan drukker zijn op de toegangsweg naar de kering.

Wannneer

Gereed: tweede kwartaal 2022
Laatste kwartaal 2019

Start uitvoering plaatsen proefstuk reling bij 1 pijler van de Oosterscheldekering

Eerste kwartaal 2020

Gereed uitvoering plaatsen proefstuk reling bij 1 pijler van de Oosterscheldekering

Eerste kwartaal 2021

Start uitvoering werkzaamheden Bewaking & beveiliging en verbouwingsactiviteiten in het Topshuis

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's