Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat moderniseert de beveiliging op en rondom de Oosterscheldekering. Zo maken we de kering toekomstbestendig.

Bij dreigend hoogwater is de Oosterscheldekering een belangrijke stormvloedkering. Bovendien is de Oosterscheldekering sinds 2007 een vitaal object. Dit is vastgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarom is het van belang dat de beveiliging op en rondom de Oosterscheldekering voldoet aan de eisen van nu.

Weren van onbevoegden

We zorgen ervoor dat we onbevoegden weren van de Oosterscheldekering. We passen het toegangscontrolesysteem van de gehele kering aan, net als de camerabeveiliging. De huidige portiersloge heeft in de loop der jaren meerdere beveiligingsschermen en systemen erbij gekregen die niet goed samenwerken. Naast een verbouwing van de portiersloge, zorgen we voor een meldkamer met een geïntegreerde bedienomgeving voor de bewaking en beveiligingstaken. Daarnaast (ver)plaatsen en/of vernieuwen we afsluitbomen, vervangen of verplaatsen we deuren, hekwerken en sloten, beglazing en vervangen we de reling over de gehele kering aan de Noordzeezijde. Deze nieuwe constructie dient onder andere om onbevoegden te weren van de pijlers.

Werkveiligheid op de kering

De mensen die op en rondom de kering werken moeten hun werk veilig en volgens de ARBO-richtlijnen kunnen uitvoeren. Daar zorgen we voor door de werkomstandigheden zo veilig mogelijk te maken.