Oosterschelde: baggeren Zandkreekgeul

Oosterschelde: baggeren Zandkreekgeul

Waarom

  • De Zandkreeksluis en de vaargeul hebben een belangrijke functie voor recreatievaart tussen het Veerse Meer en de Oosterschelde.
  • Ook de beroepsvaart gebruikt deze sluis en vaargeul.
  • De afgelopen jaren is de vaargeul naar de Zandkreeksluis aan het verzanden en met name de doorgaande beroepsvaart heeft hier last van.
  • Om de geul weer diep genoeg te maken, moet de geul gebaggerd worden.

Hoe

125.000 m3 baggeren

Heb ik last van de werkzaamheden?

De baggerwerkzaamheden leveren geen hinder op voor het scheepvaartverkeer.

Wanneer

Gereed: december 2021
Oktober 2021 Start uitvoering fase 2: baggeren 125.000 m3
December 2021 Uitvoering fase 2 gereed

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Onderliggende pagina's