Projecten

Naast het reguliere onderhoud voert Rijkswaterstaat ook regelmatig kleine beheer- en onderhoudsprojecten uit aan de rivieren en kanalen. Dit zijn werkzaamheden op een specifieke locatie met een relatief korte doorlooptijd.

Het te onderhouden gebied in Gelderland en Overijssel bestaat uit:

  • 3 stuwcomplexen
  • 12 sluiskolken
  • 74 bruggen
  • 436 km rivier en kanaal
  • 3.282 kribben
  • 21.643 ha uiterwaarden

Overzicht projecten

De komende periode voeren we de volgende projecten uit:

Renovatie vistrap Hagestein

De vistrap in de Lek bij Hagestein is half augustus 2020 gereed opgeleverd. De vistrap is eerst drooggelegd, waarna de treden van de trap, waar nodig, hersteld zijn. De renovatie is eind juli 2020 gestart.

Aanpassingen autobrug steiger overnachtingshaven Haaften

We passen het rijgedeelte voor auto’s aan, zodat de bodem van de auto’s bij lage waterstanden de steiger niet raken. Daarnaast vervangen we gordingen/stijlen (metalen balken), ter versteviging van de autobrug. De werkzaamheden starten begin juli 2020.

Baggeren Amsterdam-Rijnkanaal

We baggeren het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de invaarten bij de Irenesluis en Marijkesluis. Deze werkzaamheden lagen tijdelijk stil in verband met PFAS. Nu de richtlijnen bepaald zijn, kan er weer gebaggerd worden. We baggeren niet alleen de ‘bergen’, maar vullen de ‘gaten’ in de bodem weer met bagger van dezelfde locatie. Zo egaliseren we de bodem. Deze werkzaamheden zijn eind juli 2020 gereed.

Baggeren Twentekanaal

We baggeren het gedeelte van het Twentekanaal tussen de IJssel en de sluis bij Eefde. De werkzaamheden worden afwisselend uitgevoerd door 2 kraanschepen en door 1 kraanschip en 2 beunschepen (schepen met een dubbele wand die het gebaggerde zand en slib afvoeren).

Herstel oevers IJssel

De oevers van de IJssel zijn op delen verzwakt, waardoor versterking met steen nodig is. De komende periode worden de stenen geleverd en opgeslagen in tijdelijke depots in kribvakken in de IJssel (de ruimte tussen 2 kribben). Vanaf juni 2020 verwerken we de stenen in de oevers.

Onderhoud Molenbrug

We voeren onderhoud uit aan de Molenbrug bij Kampen. Werkzaamheden aan de onderzijde van de brug aan de kant van IJsselmuiden kunnen nog niet plaatsvinden in verband met broedende vogels. Hier kunnen we pas mee starten na juni 2020.

Projecten nieuwe prestatiecontracten

In 2021 voert Rijkswaterstaat binnen het prestatiecontract Vaarwegen, naast het reguliere onderhoud, de volgende activiteiten uit:

  • Vaarwegmeubilair: we inspecteren de toestand van het vaarwegmeubilair (borden, verlichting en elektrische installaties) en vervangen het vaarwegmeubilair dat in slechte staat is.
  • Publieksvoorzieningen: we controleren de toestand van onder andere informatieborden, hekken, leuningen, banken en prullenbakken en vervangen voorzieningen die in slechte staat verkeren.
  • Paden: we voeren inspecties uit naar de toestand van fiets-, voet- en inspectiepaden en herstellen bermen en paden die in slechte staat verkeren.