Planning en aanpak

De werkzaamheden aan rivieren en kanalen in Oost-Nederland vinden het hele jaar door plaats. Naast geplande (onderhoud)werkzaamheden, zijn er ook eenmalige of meer incidentele werkzaamheden.

Gereed: eind 2021
Doorlopend

De werkzaamheden aan rivieren en kanalen in Oost-Nederland vinden het hele jaar door plaats. Naast geplande (onderhoud)werkzaamheden, zijn er ook eenmalige of meer incidentele werkzaamheden.

Juli 2021

Start onderhoud binnen prestatiecontract Vaarwegen.

November 2021

Start onderhoud binnen prestatiecontract Kunstwerken.

Aanpak regulier onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

Binnen Oost-Nederland is het onderhoud de afgelopen jaren integraal per rivier onderverdeeld; er zijn 2 opdrachtnemers actief. In 2020 en 2021 worden nieuwe onderhoudscontracten aanbesteed voor het onderhoud van het hele gebied in Oost-Nederland. Rijkswaterstaat gaat werken met contracten voor het hele gebied, verdeeld per werksoort. Er worden 3 prestatiecontracten voorbereid, te weten:

  • prestatiecontract Vaarwegen: bodem, kribben en verharde oevers
  • prestatiecontract Kunstwerken: sluis- en stuwcomplexen en bruggen
  • prestatiecontract Uiterwaarden: onverharde oevers, vegetatieonderhoud en objecten in de uiterwaarden

De aanbesteding voor het prestatiecontract Vaarwegen is onlangs gestart en die voor het prestatiecontract Kunstwerken volgt binnenkort. Later is het prestatiecontract Uiterwaarden aan de beurt.