Onderhoudsbaggeren Maas en kanalen Zuid-Nederland

Onderhoudsbaggeren Maas en kanalen Zuid-Nederland

Waarom

  • In de loop van de tijd heeft slib zich afgezet. Op sommige plekken is het water hierdoor niet diep genoeg meer.
  • Met het onderhoudsbaggeren brengen we de vaargeul weer terug op de juiste diepte.
  • Zo behouden we een vlotte en veilige doorgang voor de scheepvaart.

Hoe

125
te ondiepe locaties uitbaggeren

Heb ik last van de werkzaamheden?

Omdat niet in de oevers wordt gewerkt en het slechts baggeren van de vaargeul betreft, is de inschatting dat de verkeershinder voor land- en scheepvaarverkeer beperkt zal zijn.

Wanneer

Gereed: 2020
Voorjaar 2020 Werkzaamheden gereed

Meer informatie over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Vraag en antwoord

Welke werkzaamheden vinden plaats tijdens de voorbereiding plaats?

In de voorbereidingsfase hebben we voor alle onderhoudslocaties de waterbodem in kaart gebracht, de kabels en leidingen gelokaliseerd en de aanwezige flora en fauna geïnventariseerd. Op deze manier komen we tijdens onze werkzaamheden niet voor verrassingen te staan.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

We baggeren op 125 locaties. In de Maas onder andere bij de voorhaven van Sluis Roermond, bij Sluis Grave en Sluis Lith. Daarnaast is er een lange lijst van werkgebieden in de kanalen in Brabant en Midden-Limburg, zoals het Wilhelminakanaal en Kanaal Wessem-Nederweert.

Onderliggende pagina's