Video's

Op deze pagina zijn video's te zien over het onderhoud van de sluizen Heumen en Weurt.

Dronebeelden sluizen Weurt en Heumen

In deze korte dronefilms geven we u een kijkje op sluizen Weurt en Heumen; de ligging, het belang van goede werking van de sluizen en wat wij nu en in de nabije toekomst gaan doen aan onderhoud.

(Beeldtitel: Sluis Heumen. Bij de sluis en haar omgeving verschijnen gele tekstballonnen met informatie: Met de opening van het Maas-Waalkanaal is sluis Heumen in 1927 in gebruik genomen. Deze sluis ligt aan de kant van de Maas.) RUSTIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Het Maas-Waalkanaal is een belangrijke verbinding voor de scheepvaart. De keersluis kwam in 2013 gereed. Deze was nodig om de capaciteit van sluis Heumen te vergroten.) (Het waterpeil in het Maas-Waalkanaal is gelijk aan het waterpeil in de Maas, dus de sluisdeuren van sluis Heumen staan bijna het hele jaar open. Bij hoogwater in de Maas gaan de sluisdeuren van sluis Heumen dicht. Dat is ongeveer 3 weken per jaar het geval.) (Sluis Heumen krijgt vanaf 2020 een stevige onderhoudsbeurt. Zo blijft de sluis de komende jaren veilig!) (Ondertussen maken we ook plannen voor de toekomst van sluis Heumen. Dit kan een vervanging of renovatie zijn, of een combinatie van beiden. Een schip vaart onder een brug door.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/onderhoudsluizenheumenenweurt. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

(Met een sluis op de achtergrond verschijnt de titel: Sluis Weurt. Bij de sluis en haar omgeving verschijnen gele tekstballonnen met informatie: Met de opening van het Maas-Waalkanaal is sluis Weurt in 1927 in gebruik genomen. Het Maas-Waalkanaal is een belangrijke verbinding voor de scheepvaart.) RUSTIGE MUZIEK (Sluis Weurt had aanvankelijk één kolk. Dit noemen we nu de oostkolk. Eén kolk bleek te weinig. Daarom is er in de jaren 70 een tweede kolk bij gekomen, de westkolk.) DE RUSTIGE MUZIEK ZWELT AAN (Sluis Weurt krijgt vanaf 2020 een stevige onderhoudsbeurt. Zo blijft de sluis de komende jaren veilig! De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opknappen van de sluisdeuren en de hefbruggen.) (Ondertussen maken we ook plannen voor de toekomst van de sluizen. Dit kan een vervanging of renovatie zijn, of een combinatie van beiden. Een schip vaart door de westkolk.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/onderhoudsluizenheumenweurt. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)