Planning en aanpak

Planning en aanpak

De sluizen Heumen en Weurt krijgen vanaf 2020 een stevige onderhoudsbeurt. Gedurende een aantal jaren zullen er regelmatig werkzaamheden aan de sluizen zijn.

Bekijk hier de volledige planning van de onderhoudswerkzaamheden.

Wanneer

Gereed: 2e kwartaal 2023
1e kwartaal 2020

Vervangen hijskabels sluis Weurt

2e kwartaal 2020
  • Renoveren hefdeur Waalzijde sluis Weurt (westkolk)
  • Klein onderhoud roldeur Waalzijde sluis Weurt (oostkolk)
3e kwartaal 2021

Renoveren hefdeur midden en hefdeur kanaalzijde sluis Weurt (westkolk)

2e kwartaal 2022
  • Renoveren roldeur midden sluis Weurt (oostkolk)
  • Vervangen slijtlagen hefbruggen sluis Weurt
2021/2022

Onderhoudswerkzaamheden sluiskolk en keersluis sluis Heumen

2e kwartaal 2023

Renoveren roldeur kanaalzijde sluis Weurt (oostkolk)

Aanpak

We zijn gestart met het werk nadat de werkzaamheden aan de sluizen Lith en St. Andries waren afgerond. Zo blijft de vaarroute tussen het zuidoosten en het westen van Nederland beschikbaar.

Ondertussen maakt Rijkswaterstaat plannen voor de toekomst van de sluizen. Dat kan zijn een keuze uit vervangen of renoveren of een combinatie van beiden. Vanaf nu zullen er in ieder geval een aantal jaren regelmatig werkzaamheden aan de sluizen zijn.