Maas-Waalkanaal: onderhoud sluizen Heumen en Weurt

Maas-Waalkanaal: onderhoud sluizen Heumen en Weurt

Waarom

  • De sluizen Heumen en Weurt dateren van 1927. Een aantal onderdelen heeft het einde van de technische levensduur bereikt.
  • De laatste grote onderhoudswerkzaamheden zijn in 2008 uitgevoerd.
  • Daarom krijgen de sluizen vanaf 2020 een stevige onderhoudsbeurt.
  • Zo zorgen we ervoor dat ze voor de komende jaren weer beschikbaar en veilig zijn.

Hoe

opknappen sluisdeuren, vervangen slijtlagen hefbruggen, herstellen schades remming- en geleidewerken, vervangen uitklimladders, oplossen veiligheidsissues

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is door de werkzaamheden hinder te verwachten voor zowel scheepvaart als weggebruikers. Met name de scheepvaart moet rekening houden met wachttijden.

Meer hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2e kwartaal 2023
3e kwartaal 2021

Renoveren hefdeur midden en hefdeur kanaalzijde sluis Weurt (westkolk)

2e kwartaal 2022
  • Renoveren roldeur midden sluis Weurt (oostkolk)
  • Vervangen slijtlagen hefbruggen sluis Weurt
2021/2022

Onderhoudswerkzaamheden sluiskolk en keersluis sluis Heumen

Bekijk de volledige planning

Dronebeelden sluis Weurt

Neem een kijkje van boven met in deze korte dronefilm van sluis Weurt. Bekijk de video hieronder.

(Met een sluis op de achtergrond verschijnt de titel: Sluis Weurt. Bij de sluis en haar omgeving verschijnen gele tekstballonnen met informatie: Met de opening van het Maas-Waalkanaal is sluis Weurt in 1927 in gebruik genomen. Het Maas-Waalkanaal is een belangrijke verbinding voor de scheepvaart.) RUSTIGE MUZIEK (Sluis Weurt had aanvankelijk één kolk. Dit noemen we nu de oostkolk. Eén kolk bleek te weinig. Daarom is er in de jaren 70 een tweede kolk bij gekomen, de westkolk.) DE RUSTIGE MUZIEK ZWELT AAN (Sluis Weurt krijgt vanaf 2020 een stevige onderhoudsbeurt. Zo blijft de sluis de komende jaren veilig! De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opknappen van de sluisdeuren en de hefbruggen.) (Ondertussen maken we ook plannen voor de toekomst van de sluizen. Dit kan een vervanging of renovatie zijn, of een combinatie van beiden. Een schip vaart door de westkolk.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/onderhoudsluizenheumenweurt. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

Nieuws

Meer nieuws