Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Rijkswaterstaat werkt de aankomende jaren aan de sluiscomplexen bij Heumen en Weurt. De werkzaamheden geven hinder voor zowel de scheepvaart als weggebruikers.

We zullen soms een sluis of weg erover heen (deels) af moeten sluiten. Dit geeft tijdelijk overlast. De hinder voor het scheepvaartverkeer en omwonenden beperken we zo veel mogelijk. We streven naar de meest optimale planning van het werk samen met de stakeholders: vaarweggebruikers, bedrijven en vertegenwoordigers van deze stakeholders.

Hinder sluis Weurt

Alle hinder vindt plaats door de werkzaamheden aan de westkolk van sluis Weurt. Deze is daardoor meerdere weken gestremd. De oostkolk blijft beschikbaar, maar deze beschikbaarheid is erg afhankelijk van de waterstanden. Houdt u daarom rekening met wachttijden.

Onderstaand ziet u wanneer we aan het werk zijn en bij welke werkzaamheden hinder ontstaat. Overige hinder is nog niet bekend.

Ongeplande hinder sluis Weurt

Sinds dinsdag 28 april 2020 is de oostkolk van sluis Weurt alleen nog voor de volle 240 m lengte beschikbaar. Door een defect aan de roldeur aan de Waalzijde, is deze roldeur uit de kolk verwijderd voor reparatie. De middendeur is tijdelijk op de plek van de Waaldeur gezet.

Werkzaamheden kanaaldeur oostkolk

Er is een stremming op zaterdag 20 juni van 07.00 tot 19.00 uur. De kabel van de kanaaldeur zit niet meer goed op de trommel. De deur haalt hierdoor niet zijn eindstand bij sluiten, wat tot verdere beschadiging kan leiden. Om uitval te voorkomen moet de kabel er helemaal af en opnieuw op de trommel gelegd worden.

Werkzaamheden Waaldeur oostkolk

Op zondag 21 juni is er een stremming van 08.00 tot 12.00 uur. Van de oorspronkelijk Waaldeur van de oostkolk was een as van een wielstel gebroken. We gaan de wielstellen reviseren (hergebruik wielen, nieuwe assen, asbussen en pennen). Om zeker te weten dat de maten kloppen en de sluisdeur straks weer soepel over de rails rijdt, moeten we de rails waarover ze lopen nauwkeurig inmeten. Voor deze duikinspectie gebruiken we de stremming op zaterdag 20 juni en rondden het af op zondag 21 juni.

Vanaf 25 juni kan er iedere donderdagochtend van 08.00 tot 13.00 uur minimale hinder zijn. Er is lekkage in de ballastkisten die zorgen voor het drijfvermogen van de sluisdeur. Totdat we een permanente oplossing hebben uitgedacht en uitgevoerd, moeten we eenmaal per week het water uit deze ballastkisten pompen, zodat de sluisdeur op de juiste hoogte blijft drijven. We werken tussen de schuttingen door.

Vervangen geleiding hefdeur Waalzijde

Van maandag 29 juni 07.00 uur tot en met woensdag 8 juli 20.00 uur is er een stremming van de westkolk ten behoeve van het vervangen van de geleiderails. De oostkolk is beschikbaar afhankelijk van de waterstanden.

Inhijsen Waaldeur

Van woensdag 26 augustus 07.00 uur tot en met zondag 6 september 20.00 uur is de halve kolk van de westkolk beschikbaar ten behoeve van inhijsen en inregelen van de hefdeur Waalzijde. De maximale scheepslengte is dan 110 m. De oostkolk is beschikbaar afhankelijk van de waterstanden.

Overige stremming sluis Weurt

Er is een stremming van sluis Weurt op 29 juni van 12.00 tot 14.00 uur. Op deze dag zijn er werkzaamheden aan het bediensysteem van de sluis. Als het werk niet is afgerond op 29 juni, volgt een 2e stremming op 13 juli van 12.00 tot 14.00 uur.

Lengtebeperking

Van zaterdag 9 mei 20.00 uur tot en met maandag 29 juni 07.00 uur en van dinsdag 7 juli 20.00 tot en met woensdag 26 augustus 2020 07.00 uur is de halve kolk van de westkolk beschikbaar. De maximale scheepslengte is dan 110 m. De oostkolk is beschikbaar afhankelijk van de waterstanden.

Hinder sluis Heumen

Op 11 juni 2020 is keersluis Heumen gestremd van 08.00 tot 18.00 uur vanwege onderhoudswerkzaamheden. Er vinden onder meer hijswerkzaamheden plaats. Het scheepvaartverkeer gaat door de schutsluis. Er is een sluismeester plus een vaartuig aanwezig om de scheepvaart te begeleiden.

Informatie over hinder

Via Berichten aan de scheepvaart (BAS), en via de Facebookpagina Sluis Weurt informeren we de gebruikers en de omgeving over het werk en mogelijke hinder.