Planning

De onderhoudswerkzaamheden aan de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal worden gefaseerd uitgevoerd. Elke fase heeft zijn eigen planning in een tijdsbestek van maart 2019 tot juni 2020.

Gereed: juni 2020
Maart 2019 Start Zuid-Willemsvaart bij Nederweert
Mei 2019 Start Zuid-Willemsvaart bij Someren-Asten
September 2019 Start Zuid-Willemsvaart bij Laarbeek
Oktober 2019 Start Zuid-Willemsvaart bij Meijerijstad
November 2019 Start Wilhelminakanaal
December 2019 Start Wilhelminakanaal bij Tilburg
Juni 2020 Werkzaamheden gereed

Deze planning is onder voorbehoud.