Oeverbescherming kanalen Brabant en Midden-Limburg

Oeverbescherming kanalen Brabant en Midden-Limburg

Waarom

  • De oeverbescherming langs de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal is op diverse plekken verouderd of in slechte staat.
  • Hierdoor kunnen bermen en taluds instorten, wat kan leiden tot onveilige situaties voor weggebruikers en scheepvaart.
  • We brengen de oevers weer op orde. Zo blijven de kanalen veilig en bevaarbaar.
  • Ook leggen we meteen extra voorzieningen aan voor dieren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

vervangen damwanden langs de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal
16
fauna-uitstapplaatsen aanleggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de overlast voor de omgeving bij het plaatsen van damwanden zoveel mogelijk wordt beperkt. Helemaal geluidsstil is het werk echter niet. Op het moment dat de aannemer is geselecteerd, kunnen wij meer zeggen over de werkwijze van de aannemer en eventuele hinder beperkende maatregelen.

Wanneer

Gereed: 2020
Juni 2020 Werkzaamheden gereed

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's