Oeverbescherming kanalen Brabant en Midden-Limburg

Oeverbescherming Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal

Waarom

  • De oeverbescherming langs de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal is op diverse plekken verouderd of in slechte staat.
  • Hierdoor kunnen bermen en taluds instorten, wat kan leiden tot onveilige situaties voor weggebruikers en scheepvaart.
  • We brengen de oevers weer op orde. Zo blijven de kanalen veilig en bevaarbaar.
  • Ook leggen we meteen extra voorzieningen aan voor dieren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

vervangen damwanden langs de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal
16
fauna-uitstapplaatsen aanleggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd en vinden op werkdagen plaats van 07.00 tot 19.00 uur. Vanaf pontons worden diverse kranen ingezet. Werkschepen en vrachtwagens voeren materiaal aan en af. Het in te zetten materieel bestaat uit draadkranen, hydraulische kranen, pontons, kraanschepen en werkschepen. Alleen klein grondverzet wordt vanaf de oever uitgevoerd.

Er is weinig hinder voor de scheepvaart. Er blijft zeker één vaarrichting open, waardoor schepen het werk gewoon kunnen passeren. Ze moeten dan wel hun snelheid aanpassen. Voor de weggebruiker is er geen hinder. Rijkswaterstaat zorgt er ook voor dat de overlast voor de omgeving bij het plaatsen van damwanden zoveel mogelijk wordt beperkt. Helemaal geluidsstil is het werk echter niet. De damwanden worden de grond in getrild. Dat hoor je en kun je soms ook voelen. 

Wanneer

Gereed: juni 2020
Maart 2019 Start Zuid-Willemsvaart bij Nederweert
Mei 2019 Start Zuid-Willemsvaart bij Someren-Asten
September 2019 Start Zuid-Willemsvaart bij Laarbeek

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's