Oeverbescherming kanalen Brabant en Midden-Limburg

Oeverbescherming Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal

Waarom

  • De oeverbescherming langs de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal is op diverse plekken verouderd of in slechte staat.
  • Hierdoor kunnen bermen en taluds instorten, wat kan leiden tot onveilige situaties voor weggebruikers en scheepvaart.
  • We brengen de oevers weer op orde. Zo blijven de kanalen veilig en bevaarbaar.
  • Ook leggen we meteen extra voorzieningen aan voor dieren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

vervangen damwanden langs de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal
16
fauna-uitstapplaatsen aanleggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd en vinden op werkdagen plaats van 07.00 tot 19.00 uur. Vanaf pontons worden diverse kranen ingezet. Werkschepen en vrachtwagens voeren materiaal aan en af. Het in te zetten materieel bestaat uit draadkranen, hydraulische kranen, pontons, kraanschepen en werkschepen. Alleen klein grondverzet wordt vanaf de oever uitgevoerd.

Er is weinig hinder voor de scheepvaart. Er blijft zeker één vaarrichting open, waardoor schepen het werk gewoon kunnen passeren. Ze moeten dan wel hun snelheid aanpassen. Voor de weggebruiker is er geen hinder. Rijkswaterstaat zorgt er ook voor dat de overlast voor de omgeving bij het plaatsen van damwanden zoveel mogelijk wordt beperkt. Helemaal geluidsstil is het werk echter niet. De damwanden worden de grond in getrild. Dat hoor je en kun je soms ook voelen. 

Wanneer

Gereed: augustus 2020

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Video oeverbescherming Zuid-Willemsvaart

(Beeldtekst: Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart. Dat is nodig voor een vlotte en veilige doorgang voor de scheepvaart. Op diverse locaties vervangen we verouderde damwanden.) RUSTIGE MUZIEK DE RUSTIGE MUZIEK WORDT LEVENDIGE MUZIEK (Zo voorkomen we dat bermen en taluds afbrokkelen en het kanaal ondiep wordt. Goed onderhoud aan de Limburgse en Brabantse vaarwegen is essentieel. Zij vormen het achterland van de grote zeehavens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.) (Er volgen foto's van het onderhoud aan de oevers. Met een laskap op zit iemand een stalen damwand te lassen.) (Beeldtekst: Onze vaarwegen behoren tot de drukste ter wereld. Dat maakt Nederland hét Europese knooppunt van transport over water. Met goed onderhouden vaarwegen kunnen we deze krachtige positie vasthouden.) DE LEVENDIGE MUZIEK WORDT OPNIEUW RUSTIG EN STOPT DAN (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op https://www.rijkswaterstaat.nl/oeverbeschermingzuidnederland. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Onderliggende pagina's