02 Planning en aanpak

Het project versterking waterkering IJmuiden doorloopt verschillende fases, van onderzoek tot realisatie. In 2024 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Gereed: 2024
Medio 2017 Vaststellen voorkeursalternatief
Tot en met 2017 Onderzoek naar kansrijke oplossingsrichtingen, uitwerken van kansrijke varianten
2017-2019 Planuitwerking en aanvragen vergunningen
2020-2021 Voorbereidende werkzaamheden
2022-2024 Uitvoerende werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak

Tijdens het project versterking waterkering IJmuiden volgen we de stappen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT): Op dit moment zijn we in de verkenningsfase. Hierin denken we alternatieven uit voor het versterken van de dijk bij IJmuiden.

We volgen daarnaast de systematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Zo wordt het project volgens dit programma beoordeeld en op kwaliteit gecontroleerd.

Onderliggende pagina's