Noordzeekanaal: versterking waterkering IJmuiden

Noordzeekanaal: versterking waterkering IJmuiden

Waarom

  • De kering rondom het sluizencomplex bij IJmuiden voldoet op onderdelen niet meer aan de toekomstige veiligheidsnormen.
  • Om het Noordzeekanaalgebied ook in de toekomst veilig te houden, versterken we de kering bij IJmuiden.
  • De bekleding moet op delen van de kering verbeterd worden.
  • De hoogte van de kering moet op delen opgehoogd worden.

Alle doelen en resultaten

Hoe

we versterken de kering op het sluizencomplex
1 km
lengte van het traject dat we onderzoeken om te zien waar versterking nodig is

Heb ik last van de werkzaamheden?

De uitvoeringswerkzaamheden om de kering weer geheel aan de veiligheidsnormen te laten voldoen, starten in 2023. Tot die tijd verwachten we geen overlast. Wel voeren we tot die tijd reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan de kering en is de bouw van de nieuwe Zeesluis IJmuiden gereed.

Wanneer

Gereed: 2024
2017-2020 Planuitwerking en aanvragen vergunningen
2021-2022 Voorbereiding en aanbesteding
2023-2024 Uitvoerende werkzaamheden

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's