Noordzeekanaal: versterking waterkering IJmuiden

Noordzeekanaal: versterking waterkering IJmuiden

Waarom

  • De kering rondom het sluizencomplex bij IJmuiden voldoet op onderdelen niet meer aan de toekomstige veiligheidsnormen
  • Om het Noordzeekanaalgebied ook in de toekomst veilig te houden, versterken we de kering bij IJmuiden
  • De bekleding moet op delen van de kering verbeterd worden

Alle doelen en resultaten

Hoe

we versterken de kering op het sluizencomplex
4 km
lengte van het traject dat we onderzoeken om te zien waar versterking nodig is

Heb ik last van de werkzaamheden?

De uitvoeringswerkzaamheden om de kering weer geheel aan de veiligheidsnormen te laten voldoen, starten in 2018. Tot die tijd verwachten we geen overlast. Wel voeren we tot die tijd reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan de kering en starten de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe Zeesluis IJmuiden.

Wanneer

Gereed: 2021
2017-2018 Planuitwerking en aanvragen vergunningen
2019-2021 Realisatie

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Ons water

Onderliggende pagina's