Noordzee: verruimen waterkering Vlieland en Terschelling

Noordzee: verruimen waterkering Vlieland en Terschelling

Waarom

  • Een groter deel van de bebouwing op Terschelling en Vlieland moet binnen de primaire waterkeringen komen te liggen.
  • Daarom verruimen we de waterkering op beide eilanden.
  • Samen met de inwoners onderzoeken we wat nodig is om ook de buitendijkse woningen beter te beschermen.

Hoe

verruimen primaire waterkering en eventueel versterken duinen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op Vlieland is op 1 locatie en op Terschelling op 22 locaties zandaanvulling nodig om de primaire waterkering conform de veiligheidsnormen te kunnen vastleggen. De werkzaamheden voor de zandaanvullingen kunnen leiden tot beperkte hinder voor de omgeving.

Wanneer

Gereed: eind 2018

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's