Noordzee: nieuwe scheepvaartroutes

onderliggende pagina's

Noordzee: nieuwe scheepvaartroutes

Waarom

  • Bepaalde vaargebieden langs de kust van Nederland en België kennen nog geen vaste routes voor de beroepsvaart.
  • Hierdoor is de doorstroming niet optimaal en kunnen schippers zich niet goed oriënteren
  • Samen met België passen we de scheepvaartroutes aan. De nieuwe routes gelden per 1 juni 2017 02.00 uur
  • Zo zorgen we voor een betere doorstroming en meer veiligheid op de Noordzee.

Meer doelen en resultaten

Hoe

uitzetten 4 nieuwe vaarroutes
20
boeien in zee leggen of verplaatsen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er wordt geen hinder verwacht. Bestaande vaarroutes blijven bevaarbaar terwijl de nieuwe routes worden uitgezet. Hierbij hinderen schepen die de boeien leggen en de andere scheepvaart elkaar niet. Ook worden er geen stremmingen of periodes met afgesloten gebieden verwacht. Voor én tijdens het plaatsen van de boeien, wordt het scheepvaartverkeer hierover geïnformeerd via Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en navigatieberichten van de Kustwacht.

Wanneer

Gereed: 1 juni 2017

Meer over de planning

Document

Bestaande en nieuwe vaarroutes Noordzee
Overzichtskaartjes van de huidige en nieuwe vaarroutes per 1 juni 2017 pdf 364 kB / februari 2017
Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust
Uitleg over de nieuwe scheepvaartroutes pdf 1 MB / maart 2017